Nya kvarter i S:t Eriksområdet får mer kritik

Varför byggs det inte som i övriga S:t Eriksområdet? Det undrar nu både länsstyrelsen och Kungsholmens kultur och hembygdsförening när det gäller stadens nya byggförslag längs Fleminggatan.

  • Publicerad 14:51, 19 maj 2020

Cirka 150 synpunkter fick staden in när byggförslaget för området vid S:t Eriks ögonsjukhus var ute på samråd tidigare i år. Sverigedemokraterna tog även fram ett eget förslag.

Flera av de kritiska rösterna kretsar kring varför staden inte fortsätter på ursprungsplanen för S:t Eriksområdet, signerat Aleksander Wolodarski. Den planen har Kungsholmens Kultur och Hembygdsförening grävt fram och skickat in och hoppas staden ändrar sig.

Nya kvarter på Kungsholmen får kritik

Det gällande förslaget är för stort, högt och passar inte in enligt föreningens representant Charlotte Holst, tidigare arkitekt på stadsbyggnadskontoret och kollega med Wolodarski. Föreningen vill bland annat att alla hus sänks till fem våningar.

– Området kan få en helhet, det kommer bli vackert om man fullföljer Wolodarskis plan. S:t Eriksområdet är väldigt populärt och uppskattat, säger hon.

Så blir Kungsholmens nya centrala kvarter

Även länsstyrelsen, som är en tung remissinstans, är frågande kring detta i sitt yttrande. De skriver att S.t Eriksområdet är ett av Stockholms främsta exempel på postmodernistisk bebyggelse och konstaterar att förslaget kommer ”kraftigt avvika” från dess småskalighet och öppenhet. De vill nu att staden motiverar ”valet att följa stenstadens stadsplan, istället för att fullfölja den symmetri som präglar S:t Eriksområdet”.

De vill också att staden motiverar rivningen av S:t Eriks ögonsjukhus, som har ett högt bevarandevärde, mer.

Myndigheten konstaterar däremot att förslaget inte strider mot de intressen de ska bevaka men kräver mer utredningar och tydligare besked från staden kring bland annat risk för översvämning, markföroreningar och buller i det vidare arbetet.

GAMLA PLANEN. Så här ritade Aleksander Wolodarski området i ursprungsplanen, som Kungsholmens kultur och hembygdsförening tycker staden borde följa. Foto: Aleksander Wolodarski/Stockholms stad

Förslaget

Region Stockholm planerar att riva S:t Eriks ögonsjukhus, som flyttas till Hagastaden, för att ge plats åt 325 lägenheter i två nya kvarter, lokaler i bottenvåningarna, en förskola samt en fullstor idrottshall i ett av kvarterens bottenvåningar.

Enligt stadsbyggnadskontoret arbetar de med att sammanställa synpunkterna för samrådet nu. När förslaget kan gå ut på granskning är oklart.

Här kan du läsa mer

Visa merVisa mindre

FÖRSLAGET. Så här är nuvarande förslaget som var ute på samråd Foto: Tengbom/Stockholms stad