INTE BARA DUBBDÄCKSFÖRBUD. 15 januari får bara fordon som uppfyller utsläppsklassen Euro 5 köra på Hornsgatan. Foto: Shaon Chakraborty/Stockholms stad

Nya miljözonen på Hornsgatan – det här gäller

I januari är det inte längre tillåtet för äldre bilar, bussar och lätta lastbilar att köra på Hornsgatan. Det här är vad som gäller.

  • Publicerad 19:30, 15 dec 2019

När den nya miljözonen "miljözon 2" införs på Hornsgatan 15 januari 2020 måste äldre bensin- och dieseldrivna personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar uppfylla kraven för utsläppsklassen Euro 5 för att få köra på Hornsgatan. Nu sprids informationen brett.

– Vi har skickat cirka 15 000 direktbrev till boende och verksamheter i området kring Hornsgatan, säger Andreas Säfström, projektledare på Trafikkontoret.

Zonen gäller i västlig riktning från nedfarten till Söderleden fram till Lignagatan, i östlig riktning från Långholmsgatan fram till Bellmansgatan.

Lundagatan – ny autostrada för dieselkärror?

Staden är medveten om att trafiken på närliggande gator, som till exempel Lundagatan, kan komma att öka. Men exakt vilka följderna blir av miljözonen vet man inte än.

– Trafikkontoret mäter trafikflöden på kringliggande gator innan föreskriften träder ikraft och efter miljözonen trätt ikraft för att se om trafikmängden förändras på de kringliggande gatorna, säger Andreas Säfström.

Införandet av miljözonen har fått kraftig kritik, bland annat då en utredning av trafikkontoret själva visade att onyttorna för samhället är högre än nyttorna om miljözon infördes i hela innerstan. Grönblåa styret, med trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) i spetsen, menade dock att miljözoner är ett måste för att uppnå miljökvalitetsnormen till 2022.

Det är upp till polisen att kontrollera att bilister följer de nya reglerna.

Vissa fordon är undantagna reglerna, bland andra fordon som används av polisen, räddningstjänst, färdtjänst, bilar som är klassade som veteranfordon och fordon med förare eller passagerare som har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Fler undantag och mer kring miljözonen hittar du här.

Den 1 juli 2022 skärps sedan kraven ytterligare. Då ska dieseldrivna personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar uppfylla utsläppskraven för Euro 6, enligt staden.

MILJÖZONEN. Här gäller de nya reglerna. Foto: Stockholms stad

Här ser du vilken utsläppsklass ditt fordon har (Skriv in registreringsnumret, klicka på fliken Teknisk data och sedan på Motor och miljö.)

För att få köra i miljözonen måste fordonet uppfylla utsläppsklassen Euro 5.

ALTERNATIVA FÄRDVÄGAR

Foto: Stockholms stad

Foto: Stockholms stad