På fredag är det slutbesiktning av nya lekområdet i Svedmyraskogen. Foto: Alexander Kuronen

Nya naturlekplatser öppnar i Svedmyraskogen

Ett nytt lekområde byggs just nu i Svedmyraskogen. Det är stadsdelen som har skapat tre små världar med kojor och betongfigurer.

  • Publicerad 11:50, 20 nov 2019

Stadsdelen har låtit bygga en ny stor naturlekplats i Svedmyraskogen, mellan Svedmyra och Tallkrogen. Det är tre olika lekområden med ett hundratal meter emellan.

– Vi har fått in många önskemål om naturlek genom åren, folk verkar helt enkelt ha tröttnat på konstgräs och gummi. Nu äntligen är det färdigt, säger Jan Ekman, parkingenjör i Farsta stadsdel.

Bland annat har kojor byggts och material till att bygga egen koja har ställts ut på platsen och det har skapats myror, myrägg och larver gjorda i betong som är stora nog att klättra och sitta på.

Öppnar 29 november

Till sin hjälp har stadsdelen tagit förskolorna i området.

– De hade inte jättemycket önskemål, skogen räcker bra som den är som lekplats, men det de ville ha är mer sittplatser åt de yngre barnen. De har svårt att sitta på stenarna, säger Jan Ekman.  

Det har resulterat i ett par trädäck och sargkanter, plana ytor som barnen kan sitta på istället. Stadsdelen har även ordnat en grillplats i området.

– Det är många förskolor som använder skogen som lekplats, nu blir det ännu mer tillgängligt för dem.

Snabbaste vägen till det nya lekområdet är från Torögatan i Tallkrogen, via gång- och cykelvägen in i skogen. Alla tre lekplatserna ska besiktigas för att kunna öppnas på fredag 29 november.

På fredag är det slutbesiktning av nya lekområdet i Svedmyraskogen. Foto: Alexander Kuronen

Nybyggda hus i Svedmyra stinker

Nyheter Flera klagomål – inga åtgärder har hjälpt Det stinker i två av de nybyggda husen i Svedmyra och flera klagomål har kommit in till hyresvärden Familjebostäder.onsdag 11/12 20:00

Kritik mot osäker väg för eleverna till nya Sjöviksskolan

Nyheter Nu har staden stängt en farlig korsning för gående Staden får stark kritik för att det saknas en trygg för barn som ska genom byggområdet till Sjöviksskolan. Nu har en farlig korsning stängts av för gående.onsdag 11/12 19:30