En del kvar att göra på sista etappen närmast Rålis. Så här såg det ut för en vecka sedan. Foto: Eva Tonström

"Nya" Norr Mälarstrand försenat

Bygget på Norr Mälarstrand kommer att pågå fram till september och gräsytorna förblir inhägnade med staket till sent i höst.

  • Publicerad 16:00, 18 jul 2019

Upprustningen av strandpromenaden längs Norr Mälarstrand har pågått sedan 2017 och enligt tidplanen ska den sista etappen, den som är närmast Rålambshovsparken, vara klar i juli. Det vill säga väldigt snart.

Snart öppnar Norr Mälarstrand igen

Men det här kommer staden inte att kunna hålla. Slutdatumet är nu framflyttat till sista augusti.

– Det som är sagt nu är att de behöver ha hela augusti också för att hinna göra klart allt, säger Helena Åkerlindh, parkingenjör på Kungsholmens stadsdelsförvaltning.

Under tiden får fotgängare gå ut på cykelbanan för att ta sig mellan Rålis och Norr Mälarstrand.

Stängda grönytor

Samtidigt har nästan alla grönytor längs vattnet hägnats in med en form av repstaket, och gräset innanför är just nu glest och fult.

– Vi har sått nytt gräs därför vill vi inte att folk ska gå där, eller att hundar rastas där, därför är det inhägnat. Men så fort gräset har tagit sig kommer vi ta bort staketen, säger Helena Åkerlindh.

När det kan bli vågar hon inte svara på men tidigast någon gång i höst, tror hon.  

En ambition hos staden är att försöka återskapa hur det såg ut när strandpromenaden anlades för cirka 80 år sedan. Här ingår att rusta upp gångvägar, ordna bättre belysning, plantera vildrosor och hassel och skapa ängsvegetation med vilda blommor i grässlänterna.

Solbrygga och ny lekplats – så ska Norr Mälarstrand bli ännu mer populärt