Så här ska nya Vasagatan se ut när allt är klart är tanken. Foto: Stockholms stad

Nya omledningar vid Vasagatan

Ombyggnationen av Vasagatan rullar på. Nu enkelriktas en mindre del när arbetet går vidare.

  • Publicerad 11:01, 10 jul 2019

Mer stadsliv, högre säkerhet och bättre plats för cyklister och gångtrafikanter. Det är planen för Vasagatan som just nu byggs om, ett arbete som startade förra året.

Ny skiss: Så här blir omgjorda Vasagatan

Nu väntar en ny etapp byggstarta vilket medför lite förändringar för trafiken.

Det är vid Norra Latin, mellan Barnhusgatan och Olof Palmes gata som man ska sätta spaden i backen den här gången. Därför enkelriktar man motortrafiken i nordlig riktning på Vasagatan vilket innebär en sväng runt Norra Bantorget för berörd trafik norrifrån för fortsatt färd på Vasagatan.

Här är sommarens stora trafikarbeten i Stockholm 2019

Enkelriktningen kommer även att gälla för de cyklister som kommer norrifrån enligt staden. De som kommer cyklandes från Upplandsgatan/Barnhusgatan hänvisas även de till att åka runt Norra Bantorget via Östra Järnvägsgatan enligt trafikkontoret.

Östra Järnvägsgatan kommer att vara enkelriktad för såväl cykel- som biltrafik fram till mitten av oktober.

Arbetet vid Norra Latin ska starta 12 juli och pågå fram till mitten av oktober.

Hela ombyggnationen av Vasagatan beräknas pågå till och med 2022 enligt staden.

Skiss över omledningarna. Foto: Stockholms stad