OMSTRIDD. Stadens nya parkeringsreform har varit omdebatterad. Foto: Andreas Enbuske

Nya p-avgifterna kan rivas upp efter valet

Riva upp och sänka avgifterna – eller utöka till fler gator och områden. Hela sju av nio partier är öppna för att göra om avgifterna igen, visar vår enkätundersökning bland alla partier i Stadshuset.

  • Publicerad 19:30, 26 aug 2018

Stockholmstrafiken är en av de frågor som väcker allra starkast känslor. Inför valet har vi låtit alla partier i Stadshuset svara på de mest aktuella trafikfrågorna. Först ut: Stockholms nya parkeringsavgifter.

Det var 2016 som den rödgrönrosa majoriteten klubbade igenom och började rulla ut en ny parkeringsreform, med bland annat utökade områden och höjda parkeringsavgifter.

P-avgifter införs i en rad nya områden

De nya reglerna har kritiserats hårt både från bilister i Stockholm och från oppositionen, men har också fått stöd från stockholmare som vill göra det dyrare att ha bil.

M tonar ner löfte om slopade p-avgifter

Efter valet är nya förändringar att vänta, visar den enkätundersökning på temat trafik som StockholmDirekt gjort bland alla partier i Stockholm.

Den nuvarande majoriteten är inte främmande för att utöka p-avgifterna till fler områden i framtiden. Alliansen och Sverigedemokraterna däremot vill ändra eller riva upp den nya reformen.

SÅ HÄR SVARAR PARTIERNA

Kommer ni utöka, riva upp eller på annat sätt ändra stadens nya parkeringsreform?

S: Parkeringsreformen är positiv för staden. När Stockholm växer kommer fler delar av staden att omfattas av parkeringsavgifter.

MP:  Det får utvärderingen visa, men eventuellt utöka till hela taxa 5.

V: Inte i nuläget, men vi är inte främmande för att införa till exempel boendeparkering där det behövs.

Fi: Vi vill utöka området för avgiftsbelagd parkering till att gälla hela staden.

M: Den måste revideras för att avgifterna på rätt sätt ska förbättra framkomligheten och minska trängseln.

L:  Ja! Gator med få parkerande och MC ska ha lägre avgift, och handikapp-p ska underlättas.

C: Vi vill skrota avgifterna för personer med funktionsvariation samt minska avgiften för motorcyklar och moped.

KD: Vi vill återgå till avgifter kl 09-17, fri parkering på lördagar samt att motorcyklister betalar i proportion till den yta de upptar.

SD: Vi vill återgå till hur det var innan senaste ändringen.

FOTNOT: Vi har ställt frågorna till partierna som sitter i kommunfullmäktige och bett om korta svar på ca 100 tecken.