På trädskolans tomt i Riddersvik är planen att bygga 600 bostäder. Efter en samrådstid har ett reviderat förslag tagits fram, och om stadsbyggnadsnämnden godkänner förslaget ska det upp för granskning i december. Foto: Stockholms stad

Nya planen för 600 bostäder i Riddersvik

En flyttad förskola, bevarad besöksparkering och lägre hus. Det finns i den reviderade detaljplanen för de 600 bostäderna som planeras i Hässelby villastad.

  • Publicerad 11:33, 10 jun 2019

StockholmDirekt har tidigare skrivit om planerna på att bygga 600 bostäder på tomten till den gamla trädskolan i Riddersvik. Efter en samrådsperiod med 180 yttranden har detaljplanen nu reviderats för att bättre tillgodose Hässelbybornas synpunkter.

– 180 yttranden är ganska mycket. Synpunkterna har dels inkommit vad gäller själva bebyggelsen, särskild höjden på husen mot Lövstavägen, dels att man får ökad trafik på Lövstavägen, där det redan finns problem med framkomligheten, säger Peter Lundevall, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Här är stora planen för ett helt nytt Riddersvik

"Gjort ett antal rockader"

I den reviderade detaljplanen syns mest förändring i planområdets östra del. Där ansåg närboende bland annat att en planerad förskola och att flera av de planerade bostadshusen var för höga.

– Vi har gjort ett antal rockader för att fånga upp kritiken mot samrådsförslaget. Bland annat har vi föreslagit en flytt av förskolan så att den ligger mer inne i nybyggnadsområdet, där de flesta barn också kommer bo, säger Peter Lundevall.

Dags att tycka till om byggplaner i Riddersvik

Flytten av förskolan innebär även att Rosenparken till större del kan bevaras och att Riddersviks gårds besöksparkering kan vara kvar. Nuvarande plan föreslår också att ett högre hus får lämna plats för radhus.

En lösning på den ökade trafiken på Lövstavägen tas däremot inte upp i den nya detaljplanen, men det noteras att det är viktigt att kollektivtrafiken på sikt byggs ut.

– Stockholm förtätas och vi står inför svåra avvägningar. Ska vi stanna upp med en utbyggnad i väntan på att kollektivtrafik och infrastruktur byggs ut, eller ska vi fortsätta? Men stadens huvudlinje är att vi måste bygga i stor omfattning för att möta efterfrågan på bostäder, säger Peter Lundevall.

Ska ta ställning

Stadsbyggnadsnämnden ska ta ställning till den nya detaljplanen vid sitt sammanträde 13 juni. Om den antas ska förslaget ställas ut för granskning i december 2019 och då kan boende återigen komma med synpunkter.

– Jag tycker vi har hittat en fin balans i det nya planförslaget, men vi får se vad politikerna säger, säger Peter Lundevall.

Vad är nytt i den föreslagna detaljplanen?

Ett 4–5 våningar högt hus i områdets mest östra del föreslås utgå för att istället ge plats åt radhus.

I förra detaljplanen planerades hus i entréläge vara 3–5 våningar höga. De förslås nu ha en enhetlig höjd på fyra våningar.

Förskolan flyttas inåt i området så en besöksparkering och delar av Rosenparken kan vara kvar.

Det planerade omsorgsboendet flyttas en bit för att lämna plats för förskolan.

Riddersviks allé har föreslagits en förlängning, nu planeras att en del av allén öppnas för trafik för att underlätta trafikflödet till Lövstavägen.

Kolonilotterna föreslås att läggas på parkmark istället för kvartersmark.

Visa merVisa mindre

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt