SIMHALL. Här ska den nya simhallen ligga. Foto: Leif Oldenburg

Nya simhallen kostar 320 miljoner

Den nya simhallen vid idrottsområdet i Ritorp kommer att kosta cirka 320 miljoner. På måndag behandlas avtalet med Fabege i kommunstyrelsen.

  • Publicerad 11:17, 10 aug 2018

Byggnaden ska bestå av både en simanläggning och en kontorsfastighet.
Själva simhallen får bland annat tio 25-metersbanor, en rehab-bassäng och en barnbassäng.

Fabege köper kontorsdelen för 170 miljoner kronor. Det betyder att det återstår cirka 150 miljoner kronor som Solna stad ska finansiera ur egen kassa.

Eftersom det enligt översiktsplanen kommer att bli aktuellt med bebyggelse i området tror förvaltningen att Solnas del kan finansieras genom externa aktörer, alltså genom försäljning av byggrätter. Om finansieringen inte flyter in i den takt som behövs under själva uppförandet av simhallen kan det bli aktuellt att skjuta till kapital från stadens rörelsekapital, skriver förvaltningen i beslutsunderlaget.

Enligt den preliminära planen ska bygget av simhallen avslutas i början på 2023.

Avtalet behandlas i kommunfullmäktige den 27 augusti.

Stockholm Direkt