Snurrig byggnad. Nya grundskolan i området 4a-b. Foto: Max arkitekter

Nya skolor och förskolor ute på samråd

Nu finns nya planer för Årstafältet ute på samråd. Flera skisser är helt nya, bland annat en grundskola som ser ut som Colosseum.

  • Publicerad 11:51, 10 sep 2020

En grundskola som liknar Colosseum och en förskola som liknar något som skulle kunna passa på Gröna Lund. Till det fornminnet Göta landsväg som en autostrada rakt igenom nya parken. Det är något av det som nu skickas ut på samråd.

– Skolan har formats på det sättet för att maximera ljusinsläppet till klassrum och andra verksamheter i byggnaden och samtidigt skapa ett intressant formspråk som sticker ut i mängden, säger Ola Grimell, stadsplanerare i Stockholm stad.

– När det kommer till förskolan har fokus legat på att i den ovanligt stora förskolebyggnaden skapa en luftig och väl avvägd inverkan och de runda formerna samspelar med sin omgivning, tillägger han.

Historisk landsväg i centrum

Anledningen till att Göta landsväg får en sådan central plats är att man vill lyfta fram kulturminnet.

– Det finns ett historiskt värde med att boende och besökare kan vistas i parken och samtidigt få uppleva den koppling Stockholm har haft med kulturlandskapet sen lång tid tillbaka, säger Ola Grimell.

Annorlunda förskola. Cykelpendlarstråk och ny förskola i området 4a-b. Foto: Arkitema arkitekter/Tengbom arkitekter

Fornminne. Nya parken med Göta landsväg i mitten. På vardera sida om vägen anläggs gräsytor som skyddszon, område 4 a-b. Foto: AJ Landskap

Skisserna ingår i två nya, stora detaljplaner på Årstafältet, etapp 4a och 4b, som ligger i fältets nordöstra hörn, mot Huddingevägen-Johanneshovsvägen. De rymmer 1 680 bostäder, ny F-9-skola, en mindre idrottshall, en jätteförskola med 16 avdelningar och en parkdel. Samrådstiden pågår till 16 oktober.

Livesänt infomöte

Samtidigt skickas två planer i fältets nordvästra hörn, mot tvärbanans hållplats Årstafältet samt i västra delen - etapp 2 norra och 3 - ut på granskning. De innehåller 1 425 bostäder, kontorshus, två förskolor, ytterligare en F-9-skola och en fullstor idrottshall. Efter samrådet har fler smålägenheter ritats in i projektet. Granskningen av plan 2 och 3 pågår till 29 september.

På tisdag 15 september, klockan 18-19, kommer staden att ordna ett livesänt informationsmöte på Facebook med frågestund om etapp 4a och 4b. Delta genom att gå in på Facebook/stadsutvecklingstockholm. Planerna finns i sin helhet på Östberga kulturhus och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Vy från parken. Längst till vänster är en kontorsbyggnad, resten bostadshus i etapp 2. Foto: Vera arkitekter

Olika stilar. Bostadskvarter i etapp 3. Foto: Esencial arkitekter/Arkitema arkitekter

Olika stilar. Bostadskvarter i etapp 3. Foto: Bergkrantz arkitekter/Vera arkitekter

Nytt. Skola och idrottshall i etapp 3. Foto: Cedervall arkitekter

Nya Årstafältet. Etappindelning för hela projektet Årstafältet. Foto: Stockholm stad