Till höger syns den dekal som kommer sitta med på parkens nya informationsskyltar. Foto: Michael Toll/Stockholms stad

Nya skyltar ska stoppa cyklister i Rålis

Under 2019 ska flera skyltar att sättas upp i och utanför Rålambshovsparken, detta efter ett medborgarförslag om att många cyklar i Rålis trots att det är förbjudet.

  • Publicerad 16:00, 12 apr 2019

Det är en Kungsholmsbo som i ett medborgarförslag reagerat på att många cyklar i Rålis trots att det är förbjudet. Kungsholmsbon vill därför att stadsdelen sätter upp förbudsskyltar i parken.

Nedsänkt damm ska rädda Rålis från regn

Stadsdelens parkavdelning instämmer i bilden att det är många som cyklar i Rålis, trots att det inte är tillåtet. Men några enskilda cykelförbudsskyltar vill inte stadsdelen sätta upp, däremot ska en påminnelse om cykelförbudet finnas med på de nya informationsskyltar som man redan har bestämt att sätta upp i år i alla parkers entréer.

Här är alla cykelsatsningar i Stockholm i år

De skyltarna ska även innehålla historik om parken och en karta.

Dessutom kommer sidorna på parkens stora skäpkorgar att få dekaler "som påminner om de trivsel- och ordningsregler som gäller, där ibland cykelförbud.", skriver stadsdelsförvaltningen till svar.