Planen. Ingång för resenärer från Katarinavägen. Foto: White Arkitekter/Link Arkitektur

Nya Slussens bussterminal överklagad

Kampen om nya Slussens bussterminal fortsätter. Nu har Bevara Slussen överklagat stadens plan.

  • Publicerad 10:28, 21 apr 2017

Den 20 mars fattade staden det sista beslutet om nya Slussen. Då klubbade kommunfullmäktige detaljplanen för den nya bussterminalen insprängd i Katarinaberget.

Bussterminal ska byggas i berget vid Slussen – beslutet fattat

Nu överklagar föreningen Bevara Slussen planen till mark- och miljödomstolen.

"Högriskprojekt"

I ett pressmeddelande skriver föreningen att man anser att politikerna inte har satt sig in i säkerhetsbristerna och de tekniska problem som terminalen anses dras med både under byggtiden och när terminalen är klar.

Demonstration utanför stadshuset ”Bussterminalen riskerar bli en gaskammare”

I överklagandet lägger Bevara Slussen stor vikt vid riskerna med en terminal i berget, framför allt ser man allvarligt på risken att bussar fattar eld.

Överklaganden väntade

En dom från mark- och miljödomstolen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. Slutligen skulle terminalbygget kunna sluta i Högsta domstolen.

Staden har räknat med och tagit höjd för en överklagandeprocess i sin tidplan. Om detaljplanen överlever domstolsprövningen räknar Slussen-projektet med en byggstart runt 2019. I så fall väntas terminalen vara klar runt 2023.

Så blir bussterminalen vid Slussen – här är detaljerna om nya förslaget

Under jord. Terminalen planeras inne i Katarinaberget med in- och utfart vid Stadsgården. Foto: Link Arkitektur

Nästa år flyttar bussarna

Fram till 2018 ligger terminalen för bussarna från Nacka och Värmdö kvar där den ligger idag.

Sen flyttas den till en tillfällig terminal längre österut, längs med Stadsgårdskajen.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.