Nybyggen. I Råcksta, ungefär vid Långseleringen, planeras det nu för 120 nya hyresrätter i stadsradhus. Foto: Mikael Andersson

Nya stadsradhus planeras i Råcksta

I Råcksta finns planer på att bygga 120 nya bostäder. Förra veckan godkände exploateringsnämnden förslaget och snart börjar arbetet med att ta fram ett start-pm.

  • Publicerad 11:34, 20 jun 2019

Mellan Långseleringen och Solleftegatan i Råcksta finns ett litet sluttande grönområde täckt av träd. Enligt exploateringskontoret är platsens värde för rekreation liten. Där finns nu planer på att bygga stadsradhus med totalt 120 hyresrätter, med entré mot Solleftegatan.

Det är byggherren Wallenstam som ansökt om att få bygga på platsen, och i förra veckan beslutade exploateringsnämnden att ge företaget markanvisning.

Enligt Frida Månsson, handläggare på exploateringskontoret, skickas ärendet nu vidare till stadsbyggnadskontoret som ska ta fram ett start-pm.

Den gula ytan markerar var de 120 bostäderna är planerade att byggas. Foto: Exploateringskontoret

Planerad inflyttning om några år

I nuläget är det oklart hur boende i området kan komma att påverkas av projektet.

– Under en eventuell byggtid så kommer byggarbeten att pågå i området. Eventuell annan påverkan på omgivningen utreds vidare i samråd med kommunen, säger Pernilla Lätt, informationschef på Wallenstam, i ett mejl till StockholmDirekt.

Som det ser ut nu siktar Wallenstam på att starta bygget 2021 och ambitionen är att inflyttning ska ske under 2022.

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt