Omgjort. Glashuset var 14 våningar i sitt ursprungsförslag. Nu är förslaget nio. Foto: Pembroke

Nya storbygget i City kan bli ännu lägre

Planerna för det kraftiga 14-våningshuset i City ritas om – igen. Stadsbyggnadskontoret föreslår nu att den maximala höjden begränsas till nio våningar.

  • Publicerad 20:07, 18 apr 2018

Jättebyggnaden är utformad av amerikanska fastighetsutvecklaren Pembroke och ska stå vid korsningen Regeringsgatan-Mäster Samuelsgatan, där Passagenhuset finns i dag.

I höstas var projektet för det nya affärs- och kontorshuset, som bland annat går under namnet "Pembroke-huset" ute på samråd, och nu har synpunkterna sammanställts och utvärderats.

Valet har stått mellan att bevara delar av Passagenhuset – eller att riva det helt och bygga nytt. Nu går man vidare med det sistnämnda alternativet.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

– Bristen på högklassiga kontor i centrum och stadens mål om en mer levande och tillgänglig gatumiljö gör att nybyggnation väger tyngre, säger Catarina Holdar, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

– Tillgängligheten kan öka till exempel genom fler butiker i bottenvåningarna och fler entréer från Mäster Samuelsgatan, tillägger hon.

Det andra alternativet, att bevara delar av Passagenhuset, syftade till att tillgodose de riksintressen som finns vad gäller kulturmiljövärden.

– Mycket av kulturmiljövärdena skulle ändå gå förlorade, eftersom en så stor del av byggnaden ändå skulle ha rivits. Dessutom skulle vi få helt olika takhöjder, vilket skulle bli svårhanterligt, säger Catarina Holdar.

I det ursprungliga nybyggnadsförslaget var "Pembroke-huset" 14 våningar högt, vilket sedan ändrats till tio. Stadsbyggnadskontoret föreslår nu nio våningar – allt för att byggnaden inte ska bli för dominant i stadsbilden.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

– Vi har även sett över höjden på trapphusen på taket, till exempel vilka som måste sticka upp och vilka som måste göras lägre med hänsyn till silhuetten, säger Catarina Holdar.

Om stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslaget måste företagarna i Passagenhuset flytta ut. Enligt tidigare utsagor från Pembroke är ambitionen att handlarna ska komma tillbaka efter nybyggnationen.

"Pembroke-huset" står vid korsningen Mäster Samuelsgatan-Regeringsgatan, mitt i city. Foto: Pembroke