Tornets vård- och omsorgsboende i Norsborg. För att bo här krävs biståndsbeslut. Nu vill det nya styret utreda hur alla över 70 år kan garanteras ett tryggt boende. Foto: Claudio Britos/Mostphotos

Nya styret lovar boendegaranti för äldre

En bostadsgaranti för alla över 70 år. Det vill den nya mittenkoalitionen införa i Botkyrka. Nu tillsätter man en politisk arbetsgrupp som ska utreda hur det ska gå till.

  • Publicerad 11:55, 22 jan 2019

Det är stora ord, men det är ju alltid bra att utreda saker såklart

Idag har Botkyrka kommun inte beslutat om någon ålder när en äldre person har rätt att komma till någon form av äldreboende. Men nu vill den nya mittenmajoriteten införa en boendegaranti för alla Botkyrkabor över 70 år.

Frågan ska utredas av en politisk arbetsgrupp ledd av Aram El-Khoury (KD), vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

– När man blir äldre ställs nya krav på ens bostad, antingen behöver man omsorg dygnet runt, mindre stöd eller bara mer sällskap och kanske fysiskt anpassade bostäder. Jag ser fram emot att kunna presentera förslag på hur denna garanti ska kunna bli verklighet och se ut, säger Aram El Khoury (KD) vice ordförande i vård och omsorgsnämnden i ett pressmeddelande.

Inte tillåtet enligt lag

Idag är det dock inte tillåtet enligt lag att ge alla över en viss ålder boende på ett vård- och omsorgsboende då det kräver en biståndsbedömning, det vill säga en bedömning av den äldres behov. Därför ska utredningen innefatta flera olika boendeformer, vård- och omsorgsboende, servicehus, trygghetsbostäder och seniorbostäder.

Kia Hjelte (M), andre vice ordförande, välkomnar utredningen, men har svårt att se hur kommunen ska kunna garantera alla över 70 år ett boende. Problemet är att det är stor brist på vård- och omsorgsboenden i kommunen, menar hon.

– Det är stora ord, men det är ju alltid bra att utreda saker såklart. Och vi vet ju redan vad som behövs. Vi måste komma igång med planerade byggen och få fram tomter till de privata aktörer som vill bygga seniorboenden, säger hon och fortsätter:

– På senaste nämnden hade vi till exempel ett ärende där en 90-åring fick avslag på sin önskan om boende. Hon fick mer hemtjänst istället och ska nu få besök sju gånger om dagen. Den typen av fall är vanliga, säger hon.

Målet för mittenkoalitionen är att införa garantin någon gång under de kommande fyra åren.

I uppdraget ingår också att få in fler språkliga och kulturella inriktningar på vård- och omsorgsboende, något som kristdemokraterna hade som ett av sina vallöften.

Trots löftet – ingen garanti om boende för äldre

Här har trevligare måltider gjort de äldre gladare

Boendeformer för äldre

De här boendena finns för äldre:

Vård och omsorgsboende: Biståndsbedömd bostad för äldre med behov av omsorg större delen av dygnet
Servicehus: Biståndsbedömd bostad för äldre med hemtjänst och mindre behov av stöd men mer behov av social gemenskap. 
Trygghetsbostäder: Bostad, hyresrätt eller bostadsrätt, anpassad för äldre med gemenskapsytor och service.

Seniorbostäder: Vanlig bostad som endast personer 55+ kan få.

(källa: Botkyrka kommun)