GRÖNT. I Kronobergsparken ska stadsdelen anlägga ängsmark. Foto: Maja Brand

Nya träd och en äng ska planteras på Kungsholmen

Stadsdelen har sökt pengar från den centrala pengakassan för göra ön grönare.

  • Publicerad 14:54, 10 jan 2020

500 000 kronor ska läggas på att plantera nya träd och perenner. Efter torkan sommaren 2018 har stadsdelen tvingats ta bort många träd och perenner och dessa ska nu ersättas i år är planen om de får lite extra klirr i kassen.

Förslag: Gör Fridhemsgatan till sommargågata

I Kronobergsparken ska det även anläggas en ängsmark under året, på delar som inte används så mycket. Det görs för att bland annat ta hand om dagvatten och koldioxid bättre samt för den biologiska mångfalden och det minskar även behovet av gräsklippning enligt staden. 100 000 kronor vill stadsdelen ha för att kunna fixa ängen.