PÅ PLATS. Gabriel Melki (S) visar upp de nya planförslagen över Tullinge centrum. "Intentionen är att planera kollektivtrafiken, med både bussar och pendeltåg, så att det passar Tullinges nya stadsmiljö", säger han. Foto: Claudio Britos

Nya Tullinge kan ta form redan i år

Stadsparken i det nya planprogrammet kan börja byggas om redan i år. Därefter följer bostäder i centrum och två nya parkeringshus. Men mycket kan ändras när Tullingeborna ska tycka till om sitt centrum.

  • Publicerad 13:39, 22 feb 2019

Med en utskrift över de nya planerna för centrala Tullinge i näven försöker Gabriel Melki (S) visa hur området ska få nya form under de kommande åren. I korsningen Nibblevägen och Sunnanvägen vill de anlägga ett nytt torg, 150 nya bostäder och ett parkeringshus.

En central plats, påpekar samhällsbyggnadsnämndens ordförande:

– Vi ser verkligen fram emot vad medborgarna och markägarna tycker om förslagen. Det här blir en viktig plats för Tullinge, säger Gabriel Melki.

Förra veckan kom samhällsbyggnadsförvaltningens förslag om Tullinge centrums nya detaljplanprogram. Efter stiltje i utvecklingen togs ett beslut under 2017 att arbeta fram en ny plan för centrum. Kommunen beräknar nu kostnaderna till 750 miljoner för bostäder, parkeringshus, ombyggnad av Huddingevägen, omgjord pendeltågsstation med ytterligare en uppgång - bland annat.

Vad kan ni lova egentligen?

– I närtid, mellan ett och tre år, så ska vi börja komma igång. Planprogrammet innehåller flera etapper och bostäder på kommunens mark som vi med säkerhet kan säga mer om när planen är antagen, säger Gabriel Melki.

1500 nya bostäder på sikt ovanför korsningen, Nibblevägen och Sunnanvägen, på skogskullen vill man se ett av de första lägenhetshusen med ungefär 150 bostäder. På andra sidan om Sunnanvägen har man även lagt ett förslag om ett nytt parkeringshus – likaså i andra delen av centrum intill Nyängsvägen.

Förhoppningen är att totalt 1500 nya bostäder ska resas på tio år i Tullinge.

– När det kommer till vår mark där vi vill bygga bostäder kommer vi prioritera förslag med hyresrätter för unga och äldre, säger Gabriel Melki.

Samråd över förslaget – med markägare och invånare i Botkyrka – hålls mellan den 4 mars och 8 april. Kommunen höll under 2017 workshops och tog emot förslag för det nya programmet. Då uppmärksammades behovet av ett nytt centrum som lockar besökare.

Waldemar Szymanski har bott i Tullinge sedan 70-talet:

"Tullinge centrum är förskräckligt som det ser ut nu, om man jämför med andra centrum. Men det här ser tilldragande ut, ger en mysig känsla. Det blir nog bra om vi inte bara har betongväggar här" säger Waldemar.

Shafin Zaman, Tullingebo: "Centrum är tråkigt i dag. Så det här är väl bra. De kan bygga en simhall också, och biblioteket är lite för litet."

Tullingebon, Marianne: "Det behöver röra på sig lite i Tullinge. Världen kan inte stå stilla. Det finns butiker så vi klarar oss, men torget behöver snyggas till lite."

Kökschef på Tullinge pizzeria, Tran Hung: "Folk tycker att det är tråkigt, och för lite butiker. Jag tycker bilderna ser bra ut, det är bra att något händer."

Önskan: Ett grönt centrum

I kommunens sammanfattningar av Tullingebornas synpunkter under samrådet 2017 beskrivs en önskan om ett grönt och naturnära centrum:

”Behåll Tullinges gröna prägel med centrumnära natur. Gör skogen mer tillgänglig och trygg. Utveckla ett nordsydligt park- och aktivitetsstråk från centrum och längs skogsvägen söderut.”

Det är ett önskemål som Gabriel Melki menar kan påbörjas redan under 2019:

– En av de första etapperna för grönområden kan påbörjas snart. Det första gäller parken söder om centrum, säger han.

Före och efter förbifarten

Planprogrammet är uppdelat i två perioder: före och efter utbyggnaden av Förbifart Tullinge. En del centrala delar i programmet – som byggnationer vid pendeltågsstationen och nya bostäder - kommer alltså få vänta till någon gång efter byggstarten, 2020.

Inom ett till tre år kan Tullinge torg börja ta form. En av de första etapperna i kommunens förslag innebär en upprustning av centrum, och i förlängningen vill man få in fler butiker. Foto: Claudio Britos

Gabriel Melki menar att mycket kommer förändras i Tullinge de närmaste fem åren.

– Vi har sagt till Trafikverket att vi är beredda att investera från kommunen för att pendeltågsstationen ska få nya uppgångar och rustas upp. Det är möjligt att bygga ut perronger på utsidorna, något som skulle förbättra stadsbilden ytterligare, säger han.

Här är nya planerna för Tullinge centrum