BESVIKEN. "Vad gör man med mark som inte är värd något?", undrar församlingens styrelseordförande Manuel Henriquez. Foto: Leif Oldenburg

Nya tunnelbanan stoppar Pingstkyrkan

Pingstkyrkan på Råsundavägen byggdes för över 50 år sedan och är i behov av renovering. Men tunnelbanans gula linjen sätter stopp för alla framtidsplaner.

  • Publicerad 08:15, 6 okt 2018

Tomten på Råsundavägen borde vara attraktiv och de cirka 3 000 kvadratmetrarna var fram till för några år sedan värda minst 50 miljoner kronor.

– Men nu har väl värdet sjunkit som en sten, säger Manuel Henriquez, pastor och styrelseordförande.

Anledningen är tunnelbanans gula linje och den arbets- och servicetunnel som planeras från Dalvägen in i berget under kyrkan. Byggstarten sker troligtvis redan nästa år.

Arbete under mark omöjligt

Servicetunneln blir permanent och sätter stopp för församlingens utvecklingsplaner. Enligt de bestämmelser som finns om skyddszoner får man inte gräva djupare än tre meter under kyrkan. Allt arbete under mark på kyrkotomten blir i princip omöjligt.

– Huset behöver renoveras och kanske byggas om. Men i princip sitter vi fast här samtidigt som allting runt omkring oss utvecklas. Vi är helt bakbundna, säger Manuel Henriquez.

Dessutom rasar tomtvärdet kraftigt i och med de begränsningar som följer med den nya servicetunneln. Möjligheterna att någon gång i framtiden bygga bostäder på tomten är små

TUNNELN. Ungefär här, där Dalgrillen en gång låg, ska tunnelmynningen placeras. Foto: Leif Oldenburg

LÅST. I berget under kyrkan planeras servicetunneln. Manuel Henriquez anser att församlingen sitter fast samtidigt som allting runt omkring utvecklas. Foto: Leif Oldenburg

Just nu är detaljplanen ute för granskning. Parallellt pågår arbetet med själva järnvägsplanen. Båda planerna fastställs troligtvis under 2019.

Pingstförsamlingen framförde sina synpunkter redan för ett år sedan – utan att få gehör. Planarbetet har fortsatt och servicetunneln är placerad på samma plats som tidigare.

– Jag förstår att församlingen vill värna om sin fastighet och värdet på marken. Men just nu är tomten inte planlagd för bostadsbebyggelse, säger Solna stads plan- och byggchef Ann-Christine Källeskog.

Att sälja marken och bygga en ny kyrka på en annan plats kan bli komplicerat. Den mark som för några år sedan var värd tiotals miljoner kronor är i dag inte speciellt attraktiv.

– Vad gör man med mark som inte är värd något? undrar Manuel Henriquez.

SOCIALT. Mary Johansson, 89, har varit med sedan församlingen bildades 1946. Då var hon bara 16 år. "Församlingen är det enda jag har. Den sociala kontakten är värdefull", säger hon. Foto: Leif Oldenburg

MER Pingstkyrkan

Solna Pingstförsamling bildades 1946 och hade de första åren sin kyrka på kullen mitt emot Solna stadshus där Centralvägen går i dag.

1963 flyttade församlingen till den nuvarande kyrkan på Råsundavägen.

Församlingen bedriver diakonal och kristen verksamhet.

Närmaste pingstkyrkor ligger i Sollentuna och på Rörstrandsgatan i Birkastan.

Stockholm Direkt