Stopp. Här under vägen ska det i framtiden byggas en tunnel istället för rödljus som ska göra trafiksituationen bättre. Foto: Maria Svensson

Nya tunnlar ska stoppa bilköerna i centrala Täby

Köerna på Stora Marknadsvägen och Bergtorpsvägen är ett problem för många bilburna Täbybor. Men i vår startar bygget med två tunnlar som ska öka framkomligheten på vägarna.

  • Publicerad 17:01, 13 aug 2019

Vi hoppas att det inte kommer att påverkar framkomligheten

I takt med att en ny simhall byggs bredvid Stora Marknadsvägen, en väg som redan idag har stora problem med köer, så satsar nu kommunen på två planskilda gång- och cykelpassager under vägarna.

– Det är åtgärder för att förbättra framkomligheten för bilar och bussar. Sen blir det säkrare för fotgängare och cyklister då vi separerar dem från biltrafiken, säger Johan Algernon (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Tanken är att en av tunnlarna ska byggas norr om Bergtorpsrondellen och ersätta det rödljus som finns där idag. Den andra ska gå under Stora Marknadsvägen, från den kommande simhallen och sedan ansluta till cykelvägen som finns på den norra sidan om Stora Marknadsvägen. I samband med den nya tunneln kommer även rödljuset vid galoppfältet att tas bort.

Trafiken leds om till nya vägar

I oktober i år kommer bygget att gå ut på upphandling och planen är att första spadtaget ska tas under våren 2020. Under tiden som bygget pågår så kommer trafiken tillfälligt att ledas om.

– Tunnlarna kommer att byggas i etapper och vi kommer att bygga tillfälliga vägar runt själva bygget. Men det kommer vara lika många filer som det är idag, så vi hoppas att det inte kommer att påverka framkomligheten, säger han.

Vattentema

Tunnlarna kommer smyckas med väggkonst och båda får tema vatten, med paneler som ger en illusion av bubblor och toner som ska påminna om en solnedgång. Prislappen är idag satt på 45 miljoner kronor, men enligt Johan Algernon så ser man nu över den siffran och slutbeloppet kommer bli högre.

Samtidigt ska fler lösningar på plats för att minska köerna på platsen.

Redan idag har man byggt dubbla körfält vid Kemistvägen som ansluter till Stora Marknadsvägen. För att få bort trafik från Stora Marknadsvägen kommer man under byggtiden även att förlänga Kemistvägen till Stockholmsvägen.

– Vi har även pekat på att man borde bygga vägen dubbelfilig in i Bergtorpsrondellen, sen tittar vi på om man kan ha fri högersväng i rondellen när man kommer från Marknadsvägen och ska åka mot E18, säger Johan Algernon.

Enligt planen kommer bygget att vara klart hösten 2021 eller våren 2022.

Anna-Karin Wallin, jobbar på Kemistvägen

– Det är köer hela tiden så jag tror det blir bra. Det blev bättre efter att de gjorde två filer vid Kemistvägen men man måste se över rödljuset vid rondellen.

Lars Gunnar Mangsbo, med barnbarnet Hannes.

– Det skulle de gjort redan från början, det blir ju allt fler människor här. Idag är det ofta stopp i Bergtorpsrondellen. Jag hoppas att de bygger en bred och ljus tunnel.

Köer. Idag står det ofta bilar och väntar på grönt ljus på Stora Marknadsvägen, tanken är att köerna ska minska efter att tunnlarna byggs. Foto: Maria Svensson

Täbys tunnelstrategi:

När kommunen bygger nya tunnlar så använder de sig av den framtagna tunnelstrategin för att tunnlarna ska kännas ibjudande och trygga. Några punkter som prioriteras är belysning, utsmyckning, underhåll och skötsel- så som bortagning av grafitti och nya lampor.

Hela strategin finns att läsa på Täby kommuns hemsida.

Stockholm Direkt