KÖR. Om inte crossbanan skulle finnas i Uringe skulle fler köra i skogen, tror Andreas Holmgren som är ordförande i MX Stockholm. Foto: Sara Ringström

Nya turer i bråk om Grödinges crossbana

Crossbanan i Uringebanan fortsätter att vara ett grogrund för bråk mellan klubben och grannarna. Nu är beslutet om hur bullrig banan får vara överklagat till högsta instans.

  • Publicerad 10:53, 21 aug 2019

Konflikten kring crossbanan i Uringe har pågått i tre decennier och visar inga tecken på att få ett slut. Nu hoppas en av grannarna att mark- och miljööverdomstolen ska ta upp frågan om bullernivåerna.

– Området är ett fritidsområde, det finns till och med ett regeringsbeslut på att det här ska vara ett tyst område. Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för vad som är rimligt ska buller i ett fritidsområde inte överskrida 55 decibel. Men det har inte domstolen tagit hänsyn till, säger Vivi-Anne Ekholm, som bor i närheten av banan.

Högsta instans

Beslutet att en bullernivå på 60 decibel är okej fattades av länsstyrelsen i maj. Domen i mark- och miljödomstolen gick på länsstyrelsens linje och har nu alltså överklagats till högsta instans.

Motorklubben får köra fyra dagar i veckan, totalt 26 timmar under sommaren. Det är mindre än klubben skulle vilja, men mer än Vivi-Anne Ekholm tycker är hanterbart.

– Man måste planera när man har gäster för när vinden ligger på då kan man inte sitta ute. Vi planerar livet efter den där crossbanan, säger hon.

Andreas Holmgren är ordförande i MX Stockholm som håller till på Uringebanan. Han berättar att körtiderna legat rejält under de tillåtna timmarna. Hela juli har banan varit stängd och i juni och augusti har den varit öppen på onsdagar mellan klockan 17.30 och 20.00 och lördagar mellan klockan 10.00 och 14.00.

Vill inte bli inblandade i konflikten

De neddragna öppettiderna är ett resultat av personalbrist, vilket i sin tur är en konsekvens av bråket.

– Det är svårt att hitta personal och få folk att engagera sig. Folk blir ju oroliga och vill inte bli inblandade i någon konflikt. Det är en konflikt som drivs till absurdum, helt utan anledning. Vi har ju följt alla riktlinjer, säger han.

Myrna Persson (MP), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden, säger att hon har förståelse för att motocrossbanan upplevs som störande.

– Verksamheten har redan idag begränsningar och regleras av miljöbalken och det är den som styr, säger hon.

Om både klubben och grannarna kommer bli nöjda när domen väl kommer vet hon inte.

– Det får vi vänta och se. Det handlar om två parter med skilda uppfattningar och önskemål, men förhoppningsvis blir det så. Just nu anser klubben att vi på kommunen är för hårda och grannarna tycker inte att vi är tillräckligt hårda. Det är därför bra att frågan går vidare, säger hon.

"Jag ger mig aldrig"

Vivi-Anne Ekholm är i alla fall säker på att hon inte kommer släppa taget.

– Jag tänker nästan varje dag på den här motorbanan. Jag har skrivit tusen mejl och nu är kommunen så trötta på mig att de slutat att svara. Men om de tror att de kan trötta ut mig så kan de glömma det. Jag ger mig aldrig.

NYBYGGT. Crossbanan byggdes om 2015 för att minska bullret. Foto: Sara Ringström

Idyll. Vivi-Anne Ekholm är en av de grannar som störs och tagit strid mot crossbanan. Foto: Sara Ringström

30 år långt bråk

Crossbanan öppnade 1988. Då fick klubben köra två gånger i veckan under totalt sex timmar.

Cirka tio år senare tog föreningen Stockholm MX över motocrossverksamheten på Uringe motorbana.

2013 ansöker klubben om att få köra fler timmar och konflikten tar fart.

Efter ett beslut från kommunen 2017 fick klubben tillstånd att köra fyra dagar i veckan. På vardagarna mellan klockan klockan 13 och klockan 20 och på lördagarna mellan klockan 10 och klockan 15.

Under denna sommar har dock klubben bara kört på onsdagar mellan klockan 17.30 och 20.00 och lördagar mellan klockan 10.00 och 14.00. Hela juli har banan varit stängd.