Förbifarten. Ungefär så här är det tänkt att se ut. Smista allé till vänster i bild och Sätra industriområde till höger. Foto: Trafikverket

Nya vägarbeten på E4:an startar i vår

Tunnlarna till Förbifart Stockholm ser snart dagens ljus mellan Kungens kurva och Bredäng och i april börjar arbetet med att bygga av- och påfartsramper. År 2023 väntas det vara färdigt.

  • Publicerad 11:30, 14 mar 2019

I april kommer nya vägarbeten att påbörjas på E4/E20 mellan trafikplats Bredäng och Kungens kurva. Anledningen är att av- och påfartsramper till Förbifart Stockholm ska byggas där. Mer exakt i höjd med Storsätragränd och Smista.

Det är huvudsakligen Sätra-sidan som kommer att påverkas i ett första skede. Där ska cykelvägen och körfältet längst till höger stängas av. Det kommer att leda till mer köer.

– Planen är att avfarten mot Kungens kurva ska finnas kvar men att den blir kortare när vi tar högra körfältet i anspråk. Det kan påverka trafiken men vi jobbar för att det ska bli så lite påverkan som möjligt, säger Anette Håkans, kommunikatör på Trafikverket.

Cykeltrafiken leds om

Enligt uppgifter till tidningen Mitt i ska vägarbetet sträcka sig hela vägen bort till Bredängs trafikplats. Cykeltrafiken kommer ledas om och i stället gå längs med Skärholmsvägen mellan Skärholmen centrum och Stensätravägen.

Tunnlarna är redan sprängda och ligger 3–4 meter under marken och väntar på att möta dagens ljus.

Trafikverket ska gå ut med mer specifik information om exakt vilka datum och hur långa sträckor som påverkas om ungefär två veckor.

Arbetet kommer pågå fram till 2023.