Upplyst. Utomhusytorna ska locka till spontanidrott med olika planer och ett upplyst motionsspår. Foto: illustration: AIX arkitekter

Nya Vårbergs IP dyrare än väntat

Vårbergs IP ska rustas upp och byggas ut till en toppmodern idrottsplats. Men fotbollsplanskalaset blir dyrare än väntat.

  • Publicerad 13:22, 4 okt 2018

Den tidigare beräkningen om 25 miljoner kronor höll inte. Nu ser det ut som att upprustningen och byggandet av nya konstgräsplaner på Vårbergs IP kommer bli betydligt dyrare än väntat – 45 miljoner kronor räknar staden med att det kommer att kosta.

– Markförhållandena är inte så bra som vi tidigare trott, så det krävs en mer tekniskt komplicerad lösning än vi tänkt från början, säger Pye Seaton, handläggare på fastighetskontoret.

Nya Vårbergs IP ska få fler tjejer att sporta

Det är två nya konstgräsplaner som ska byggas, en för elva spelare och en för sju. Dessutom ska både den tidigare elvaspelsplanen och den nya få läktare och ny belysning, och en rundbana för friidrott ska byggas runt en av elvaspelsplanerna.

Marken måste förstärkas

Marken måste förstärkas med cementpelare för att hålla för de nya planerna. Dessutom ska det byggas ett vattenmagasin som ska klara ett så kallat 100-årsregn i närheten av sjuspelsplanen. Allt det har gjort att projektet både blivit dyrare och försenats.

– Nu hoppas vi verkligen att arbetet ska komma igång redan nu under hösten. Sen är planen att vi ska arbeta med en fotbollsplan i taget, så att de andra kan användas för verksamhet, säger Pye Seaton.

Så när kommer man kunna spela på de nya planerna?

– Sjuspelsplanen, som ligger på det sämsta markområdet, kommer utföras sist. Målet är att så mycket som möjligt ska bli färdigt under 2019, och att sjuspelsplanen ska bli färdigställd under 2020.

Planen för multihall klubbad

Under kommunfullmäktiges senaste sammanträde i måndags klubbades också inriktningsbeslutet för resten av Vårbergs IP. En multihall på över 8000 kvadratmeter, med bland annat plats för boule, fritidsverksamhet och teknikhall för fotboll ska byggas till en kostnad av 445 miljoner kronor. Den beräknas stå helt klar 2023.

Nya Vårbergs IP

Multihall: Teknikhall för fotboll med enkla läktare, en fullstor idrottshall och ytor för fritidsverksamhet.

Fritidsgård:I anslutning till multihallen ska det byggas en fritidsgård med idrottsprofil.

Black box: I fritidsgården ska det finnas en black box-hall för till exempel dans, teater och musik.

Tre utomhusplaner: Två nya konstgräsplaner (7-manna och 11-manna) samt omläggning av den nuvarande konstgräsplanen (11-manna).

Spontanidrott: Utomhus ska ytor för spontanidrott, en upplyst motionsslinga och en rundbana för friidrott att anläggas.