Byggplaner. Biten av Kristinehovsgatan som löper längs med Högalidsgatan föreslås byggas igen. Foto: Andreas Jennische

Nybygge på Söder blåser liv i gammal strid

De 70 nya lägenheterna som planeras vid Högalidsgatan har blåst liv i en gammal konflikt. Staden har nämligen försökt sig på bygget förut – men avbrutit på grund av vilda protester.

  • Publicerad 11:42, 1 feb 2018

Det inringade området är det som nu föreslås markanvisas för att möjliggöra 70 nya bostäder. Foto: Foto: Google Maps

Det var förra veckan som StockholmDirekt rapporterade att 70 nya lägenheter föreslås markanvisas vid Högalidsgatan. Det är exploateringskontoret som efter dialog med stadsbyggnadskontoret föreslår 30 hyresrätter och 30-40 bostadsrätter. Lägenheterna föreslås ligga på den nedre delen av Kristinehovsgatan samt i dungen, där det idag är bergmark, mellan Skinnarviksringen och Högalidsgatan.

Här byggs 70 nya lägenheter på Södermalm

Men förslaget att exploatera just detta område har varit uppe på tapeten förut. Redan 2004 ville staden bygga 50 lägenheter här, fördelade på två stycken sjuvåningshus. Trots att förslaget bantades ned till 38 lägenheter efter programsamråd – slutade det med noll.

"Närmare 900 personer har protesterat mot planerna på en förtätning i detta läge. Trots att förslaget därefter bearbetats anser vi att planerna bör avbrytas", skrev stadsbyggnadsnämnden som avslog projektet 2006.

"Alla kan inte bo i innerstan"

Skälen till att bygget stötte på motstånd, i såväl grannskap som i dåvarande Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd, sades bland annat vara de kulturhistoriska samt naturmässiga värdena i kvarteret Marmorn.

Grannar gör nytt försök att stoppa hyresrätter på Södermalm

Stefan Ydefeldt, boende i närheten, som även engagerat sig mot de planerade stadsradhusen intill på Lundagatan, är mycket kritisk till att staden återigen blåser liv i de gamla byggplanerna.

– När man förändrar i bergmark i innerstan så förändrar man hela geografin. Slänten som den är idag är den del av den 30-talsprincip med funkisarkitektur som präglar det här området, vilket man helt frångår med ett sådant här ingrepp, säger han och fortsätter:

– Alla kan helt enkelt inte bo i Stockholms innerstad. Ska man lösa bostadskrisen kan man inte dutta med några kåkar här och några kåkar där, det måste till stora områden med tiotusentals nya bostäder.

"Folk har ju ingenstans att bo"

Men alla är inte negativt inställda till bostäderna. Birgitta Nordquist, 83, som bor på seniorboendet på Kristinehovsgatan, tycker att det låter som en bra idé.

– Många är förstås oroliga, man oroar sig för höghus. Men man kan inte tänka så när man bor i en storstad. Folk har ju ingenstans att bo, om en sandlåda blir skuggad av ett nytt hus får man helt enkelt flytta sandlådan, säger hon.

Klart för omstritt bygge på innergård på Södermalm

"Tänker på tidigare yttrande"

Fredrik Meurling, ansvarig för projektet på stadsbyggnadskontoret, är noga med att poängtera att bostäderna är långt ifrån spikade ännu.

– Markanvisningen är ett första steg där man kommer pröva om det finns förutsättningar för bostäder här, det handlar om en gata utan bebyggelse så det är inte så konstigt att man tittar på den, säger han och fortsätter:

– Skulle vi gå vidare så har vi självklart det tidigare yttrandet med i åtanke, samtidigt som det som vanligt blir samråd där människor får lämna sina synpunkter

Förändras? "När man förändrar i bergmark i innerstan så förändrar man hela geografin" tycker grannen Stefan Ydefeldt som motsätter sig planerna. Foto: Andreas Jennische