Nystart för stärkt Håbo Marknads AB

Håbo kommuns marknadsbolag har fått delvis ny skepnad de senaste åren. Nya lokaler, fyra nya anställda, nya ägardirektiv och delvis nya uppdrag förväntas göra skillnad för det lokala näringslivet. – Nu är vi laddade, säger Jenny Lindberg.

  • Publicerad 08:59, 26 nov 2018

En artikel ur bilagan Näringsliv E18

Hon berättar att nu börjar det hända saker utifrån resultatet av de dialogmöten som Håbo Marknads AB genomförde med näringslivet under den gångna vintern. 

Åtgärdsplanen antogs av kommunstyrelsen i maj, och nu, med en ny kommundirektör vid rodret, har arbetet satts igång, med målet att förbättra näringslivsklimatet i kommunen.

– Det är nu det stora interna arbetet inom kommunen kommer igång, men många saker i åtgärdsplanen har vi redan börjat jobba med även om vi inte har lyckats kommunicera ut det. Det har också blivit en förbättring när det gäller hur man inom kommunen värderar näringslivsfrågor, säger Jenny Lindberg som ansvarar för besöksnäring och information hos bolaget.

Nu påbörjas värdegrundsarbetet där målet är att alla ska mötas av gott bemötande i Håbo kommun.

– Värdegrundsarbetet är en viktig del av varumärket Håbo, och just varumärkesarbetet har vi i de nya ägardirektiven fått ansvaret för, säger Jenny Lindberg.

Ett annat tillskott i ägardirektiven är att bolaget ska särskilt fokusera på att utveckla näringslivet och också ett gott myndighetsutövande.

Marknadsbolaget hyr in sig hos Kilenkrysset på Sköldvägen i Draget, med utsikt över både Lillsjön och Draget, två markområden där det byggs just nu. Men det råder fortfarande brist på färdigplanerad mark.

– Vi får förfrågningar om mark och lokaler varje dag. Det är många som vill etablera sig här, säger Jenny Lindberg.

Just nu är det samråd på gång för ett planprogram för Dragelund, och i pipeline ligger också Entré Bålsta.

Marknadsbolaget är numera jämställt med kommunens förvaltningar när det gäller finansiering av verksamheten.

– Det innebär att vi har mer resurser än tidigare, vi är välbemannade och kan göra mer och de nya lokalerna är ändamålsenliga, anpassade för vår verksamhet. En annan skillnad är att vi jobbar närmare kommunens förvaltningar i dag, förklarar Jenny Lindberg.

Nytt är också målet att varje arbetsdag arrangera eller vara medarrangör för en aktivitet som gynnar och utvecklar näringslivet i Håbo. Det kan vara utbildningar, nätverksträffar, workshop, föreläsningar eller liknande.

Vd:n Lars-Erik Sandhgren och Jenny Lindberg har sällskap av Sanna Engström, näringslivsutvecklare. Därtill finns en ny administratör och en projektassistent, samt två anställda för två pågående stora projekt i marknadsbolagets regi.

Håbo Marknad finns på Sköldvägen i Draget-området i Bålsta.

Håbo Marknad AB ägs av Håbo kommun och ansvarar för näringslivsservicen i kommunen. De kan informera om det stöd och den service de erbjuder den som vill flytta sitt företag till Håbo, att starta företag, utbildning för företagare, nätverk och projekt, samt fakta om näringslivet.

På hemsidan finns dessutom Håbo kommuns tekniska handbok, som vänder sig till exploatörer och entreprenörer, statistik om Håbo och ett företagsregister där de flesta verksamma företag i Håbo kommun finns registrerade.

Företagen i Håbo ...

..sysselsätter: 3 734 personer.

... bidrar med: 945 miljoner kronor till skatteintäkter

Källa: Svenskt Näringsliv 2016.

Kungsängens SK:s herrlag är ute ur division 1

I helgen petades Kungsängens SK:s handbollsherrar ut ur division 1. – Det hade vi absolut inte räknat med, säger tränare Rickard Bäcklin.lördag 20/4 16:00

Helena inspirerar andra till skapande

Kreatören Helena N Åkerlund är nominerad till Årets Inspiratör i årets Upplands-Brogala för att hon inspirerar både vuxna och barn till skapande. – Det känns väldigt ärofyllt.lördag 20/4 10:10

Senaste numret

Bålstabladet