Arriva. Bolaget Arriva vill se en överprövning av tilldelningsbeslutet. Foto: Mostphotos

Nytt avtal om Roslagsbanan kan stoppas

Entreprenören Arriva överklagar Region Stockholms beslut om att anlita en ny entreprenör för Roslagsbanan och busstrafiken i Norrort, meddelar bolaget i ett pressmeddelande.

  • Publicerad 09:58, 25 maj 2020

Vi har identifierat brister i hanteringen av covid-19 samt i samband med förhandlingen och utvärderingen.

Förra veckan kunde StockholmDirekt meddela att Roslagsbanans entreprenör, Arriva, förlorade upphandlingen om att driva trafiken på Roslagsbanan och busstrafiken i Norrort.

Nu lämnar bolaget in en ansökan om överprövning av tilldelningsbeslutet – som alltså skjuter det nya avtalet med fransk-tyska bolaget Transdev på framtiden.

Enligt Johan Åhlander, vd för Arriva Sverige AB, finns det brister kopplade till covid-19:

– Arriva har inte som tradition att begära överprövning, säger Johan Åhlander i ett pressmeddelande.

Han fortsätter:

– Det är ett beslut som måste övervägas noga, särskilt när man är den som tidigare haft uppdraget. Men i det här fallet anser vi att det finns grund för en överprövning då vi har identifierat brister i hanteringen av covid-19 samt i samband med förhandlingen och utvärderingen.

I Arrivas begäran om överprövning gällande upphandlingen för busstrafik i Norrort lyfts frågan om coronapandemin upp.

Christer Ekelund, kommunikationschef på Arriva Sverige AB, förklarar.

– Eftersom pandemin inträffade mitt under upphandlingen, och vars återverkningar var kända före slutförhandlingar, anser vi att upphandlingen borde avbrutits. Att teckna ett avtal och sedan justera priser anser vi inte är upphandlingsrättsligt korrekt, säger han till DanderydDirekt.

Den 12 maj meddelade Trafiknämnden i Region Stockholm att det fransk-tyska bolaget Transdev, som redan driver busstrafik i Vallentuna, vunnit upphandlingen.

Kontraktet gäller från och med 2021 och tolv år framåt.

– Vi har bedömt att Transdev har lämnat det bästa anbudet. Sedan kan det hända att de andra begär en överprövning så inget är klart förrän avtalet är undertecknat, sa Claes Keisu, presskommunikatör på trafikförvaltningen, i samband med att Transdev vann upphandlingen.

De vann upphandlingen om Roslagsbanan

Stockholm Direkt