Fackliga. Mikael Back och Birgit Stare, Lärarförbundet. Foto: Erik Hjärtberg

Nytt avtal ska få lärare att stanna kvar på jobbet

Efter lång väntan har lärarna fått ett nytt avtal om löner och arbetsvillkor. Tanken är att arbetsmiljön ska förbättras och att erfarenhet ska ge högre lön. – Med det i ryggen kan vi sätta press på cheferna, säger Birgit Stare.

  • Publicerad 11:45, 26 sep 2018

Lönerna ska upp och arbetsbelastningen ska ner

Efter sex månaders väntan finns det ett nytt kollektivavtal mellan lärarfacken och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Förhoppningen är att det nya avtalet ska ge bättre arbetsmiljö samt "ordning och reda" i lönesättningen.

– Lönerna ska upp och arbetsbelastningen ska ner, säger Mikael Back, styrelseledamot för Lärarförbundet i Enköping.

När det gäller arbetsmiljön ser problemen olika ut på olika skolor. Därför krävs det att insatser anpassas för varje enskild skola. SKL och lärarfacken ska gemensamt kontrollera att detta faktiskt blir gjort.

– Tidigare har man haft rekommendationer som kommunerna bara har struntat i, säger Birgit Stare, ordförande för Lärarförbundet i Enköping.

Den individuella lönesättningen är ett skäl till att lärare ofta byter arbetsgivare. Det är svårare att få en löneförhöjning om man stannar kvar hos samma arbetsgivare.

Det nya avtalet är sifferlöst, vilket innebär att det inte finns någon garanterad löneökning vare sig för kollektivet eller individen. Däremot står det att kompetens, kontinuitet och erfarenhet ska premieras.

Lönesatsningar såsom förstelärarsystemet har inriktats på att belöna särskilt duktiga lärare.

– Det olyckliga med dem är att vissa lärare har fått ta del av alla satsningar medan andra blivit utan. Man måste se till att ha kvar alla lärare som har behörighet, säger Birgit Stare.

Hon berättar att även arbetsgivarna nu har uppmärksammat problemet med att lärare ofta byter jobb. Det är både kostsamt för skolan och dåligt för kontinuiteten i undervisningen.

– På den tiden det fanns tarifflöner, där ålder var meriterade kallades det skämtsamt för "seniltillägg". Men nu har det gått för långt åt andra hållet, man får ingenting för erfarenhet och för att vara lojal mot sin arbetsgivare, säger Birgit Stare.