Kan få konkurrens. Så här ser Luxbryggan ut en solig dag på Lilla Essingen. Nu vill staden boja in en annan plats på ön för badare. Foto: Sacharias Källdén

Nytt bad på Lilla Essingen

Det borde badas mer på Lilla Essingen. Det tycker de lokala politikerna och lobbar för att man ska öppna upp en förbjuden del för den simsugna allmänheten. Och nu ger miljöförvaltningen tumme upp.

  • Publicerad 16:30, 26 feb 2019

Det handlar om delar av Lilla Essingens södra strand längs brygorna. Där råder nu badförbud, enligt kommunens allmänna ordningsföreskrifter. Men Kungsholmens stadsdelsnämnd vill lyfta på reglementet och göra det tillåtet att plurra där.

Tanken är att den nya stranden ska täcka upp för att det allmänna strandbadet på ön kommer att tvingas stänga under den tid som Primusområdet stöps om. Där ska det bli bostäder och ett nytt strandbad, med tiden.

Byggbolaget håller Lilla Essingen nedsläckt

Och nu tycker tjänstemännen på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att det här är en ypperlig idé. De skriver att förslaget "främjar möjligheter till rekreation för de boende inom området":

"Platsen som nu föreslås av Kungsholmens stadsdelsnämnd inbjuder redan i dag till bad och skulle kunna ersätta det bad som tillfälligt kommer att stängas."

Dock är tjänstemännen noga med att påpeka att badande sker på egen risk och att staden inte tar ansvar för vattenkvalitén, något som noga ska framgå av skyltar. Och området i vattnet bör avgränsas med bojar för att förhindra olyckor. För detta krävs dock ett beslut av Länsstyrelsen, då det ligger på deras bord att förbjuda maskindrivna farkoster inom det avgränsade vattenområdet.

Nästa vecka beslutar miljö- och hälsoskyddsnämndens politiker om de håller med sina tjänstemännen eller ej, och klubbar igenom eller underkänner förslaget om ny badplats på Lilla Essingen.

Byggbolaget håller Lilla Essingen nedsläckt

Verboten bade. Här vill man tillåta fritidsplaskande. Foto: hitta.se