På vardera sida Essingeleden ska Skanska bygga kontor. Foto: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

Nytt bygge intill Essingeleden

Nu kränger staden ytterligare mark vid Lindhagensgatan.

  • Publicerad 10:18, 4 jun 2018

Som Vårt Kungsholmen tidigare skrivit planeras redan för runt 750 nya bostäder istället för Hornsbergs bussdepå. Nu ska det dessutom bli kontor, kommersiella lokaler och hotell i området. Det är Skanska som ska få bygga och på kommande exploateringsnämnd är tanken att försäljningen ska klubbas igenom.

Här får Kungsholmen åtta nya kvarter – se bilderna

Företaget fick redan 2006 en markanvisning för projektet men priset har nu omförhandlats.

Kontorshuset, på totalt cirka 67 000 kvadratmeter, är tänkt att ligga längs med Essingeleden och ska fungera som ett bullerplank mot de tänkta bostäderna invändigt och bli sex-nio våningar höga. I bottenvåningen planeras för butiker och restauranger för att skapa mer liv längs gatan.

Hotellet ska ligga bakom, inom bussdepån, i ett mindre trekantigt kvarter som totalt reser sig åtta våningar där de två översta våningarna delvis dras in, enligt handlingar till stadsbyggnadskontoret.

"En idag lågt utnyttjad plats används på ett mer effektivt sätt. Kontoret och hotellet placeras i ett bra kommunikationsläge, och bidrar till en trevligare och säkrare stadsmiljö kring Lindhagensgatan", skriver exploateringskontoret bland annat.

Byggnaden placerar med ett skyddsavstånd på 25 meter från Essingeleden. Detaljplanen för området har varit på samråd och en granskning planeras till i höst/vinter. SL planerar att flytta runt 2020/2021 och Skanska hoppas byggstarta 2022 och flytta in tre år senare.

Istället för brandstation och blåljuscentral – det här blir det istället

Skanska ska även bygga kontor på andra sidan Essingeleden, den så kallade "blåljustomten" där staden planerade en stor samverksancentral. Den slopades dock eftersom ingen av de tänkta aktörerna ville flytta dit.

150 miljoner kronor i sjön när Blåljushuset på Kungsholmen skrotas

Det tänkte hotellet till vänster. Foto: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.