”Jag är mest kritisk till trafiken vi får i området, vi har barn som leker här. Varför behöver man kunna köra igenom, in i villaområdet? Man kan väl åka in från Sockenvägen till de nya husen? Jag kan tänka mig ny bebyggelse men inte så höga hus”, säger Anna Nordqvist som bor på Enskedefältet. Foto: Karoline Montero Araya

Nytt bygge skapar debatt i Enskede

Planen på att bygga 600 lägenheter och ett 30-tal stadsradhus på grönytan vid Enskede rackethall har dragit igång en intensiv debatt hos Enskedeborna.

  • Publicerad 16:30, 19 jan 2017

Tidningen har berättat tidigare att staden vill bygga 635 nya bostäder på området vid Enskede rackethall, mellan Bägersta byväg och Sockenvägen. 

Det handlar om stadsradhus och flerbostadshus i olika storlekar uppdelade i kvarter. Radhusen placeras mot Bägersta byväg och parkering sker i garage under husen. Husen längs Sockenvägen tros bli fem-sex våningar höga. Pommerska gatan och Livlandsgatan dras, enligt det start-PM som finns, ända fram Sockenvägen och blir då genomfartsgator.

Det här har skapat en diskussion bland Enskedeborna, framförallt på Facebook. Vissa menar att ytan är perfekt att bygga högt och mycket på, medan andra är oroade över höghus som inte passar in och ökad trafik bland husen på Enskedefältet.

”För höga hus”

– Jag är mest kritisk till trafiken vi får i området, vi har barn som leker här. Varför behöver man kunna köra igenom, in i villaområdet? Man kan väl åka in från Sockenvägen till de nya husen? Jag kan tänka mig ny bebyggelse men inte så höga hus, säger Anna Nordqvist som bor på Enskedefältet.

Annan oro hos de som tidningen träffar är att marken som ska bebyggas är gammal sjöbotten. Det tas också upp i stadens handlingar ”då området till stor del består av lermark finns risk för vibrationer från trafik”, framförallt från tung trafik på Sockenvägen, skriver de.

– Hur ska de bygga de nya husen i så fall, ska de påla? Det kommer att leda till vibrationer med risk för sättningsskador i våra hus, säger Laila Riikonen, som bor nära planområdet.

Vill ha kvar häcken

Många tar också upp den stora granhäcken längs Bägersta byväg, som idag fungerar som bullerskydd mot Sockenvägen. I de skisser som finns har den häcken tagits bort.    

På Facebook diskuteras höghus på upp till 30 meter och åtta våningar men det vill staden inte bekräfta ännu.

– Ett mer konkret förslag, med exakt antal lägenheter, utformning och höjder, presenteras först vid ett samråd som äger rum i höst, säger Christopher Pleym, projektledare på exploateringskontoret.

När det gäller trafik och markförhållanden säger Christopher Pleym att det görs utredningar nu som presenteras på samrådet. En detaljplan för området håller på att tas fram.

”Det är positivt att man bygger men höghusen passar inte in i området. Radhus däremot är okej. Det finns även en stor oro för ökande trafik som innebär en risk dels för våra barn som rör sig här, dels för sättningsskador på våra hus”, säger Cecilia Eneman som bor på Enskedefältet. Foto: Karoline Montero Araya

”Jag vill inte att det byggs något alls här. Höghusen kommer att ta bort sol och skapa insyn i våra hus. Grönområdet används av både barn och hundar. Och hur ska de bygga de nya husen på en gammal sjöbotten, ska de påla? Det kommer bli risk för sättningsskador i våra hus”, säger Laila Riikonen som bor på Enskedefältet. Foto: Karoline Montero Araya

Här bredvid Enskede rackethall planeras 635 bostäder. Foto: Karoline Montero Araya

Citat från Facebook

”Åh vad härligt med lite höghus! Det gillar jag! Det behövs sååå mycket bostäder så det här kan bli bra!

”Med lite sansade byggplaner som passar in i området och som inte förvandlar vägarna till genomfartsleder för tusentals människor kan man få till bostäder utan att förstöra för andra.”

”Tycker man på allvar att man ska smälla upp 10-våningshus mitt i ett villaområde från 30-talet så måste man vara ett kvarleva från Sovjet-tiden.”

”Öka byggtakten!! Folk måste ha någonstans att bo. Hellre fina bostäder än Lidl och återvinning även om de blir kvar.”

”Jag är positiv till att det byggs där, trots att jag bor mittemot. Men jag vill inte att gatan där mina barn leker plötsligt ska bli en genomfartsled för 2 000 pers.”

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Rivningen av pirathamnen kan försenas

Nyheter Soppan kring tjuvankrade båtarna på Söder fortsätter Till i sommar skulle den skandalomsusade olovliga båthamnen vid Årstaviken som gäckat staden vara borta, utlovades det. Men nu visar det sig att rivningen kan försenas.söndag 20/1 20:00