Smittspårning. Ett fall av mässling har konstaterats i anslutning till Karolinska Universitetsjukhuset i Huddinge. Foto: Mostphotos

Nytt fall av mässling upptäckt på akutsjukhus

Efter ett konstaterat mässlingsfall med koppling till Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge genomförs just nu en smittspårning. De som tros ha varit utsatta för smittan uppmanas nu att vara uppmärksamma på symptom.

  • Publicerad 09:56, 10 maj 2019

Den 9 maj konstaterades ett fall av mässling med koppling till Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Enligt Sveriges Radio P4 ska den drabbade vara ett barn som uppges ha besökt akuten ett flertal gånger.

Enligt rutin genomförs nu en smittspårning för att kartlägga hur många som kan ha varit utsatta för smittan, enligt Region Stockholm.

– Smittspårning innebär i det här fallet att personal från Smittskydd Stockholm tillsammans med verksamheterna kartlägger hur många personer som kan ha varit utsatta för smitta samt överväger förebyggande åtgärder och riktad information till berörda, säger Per Follin, smittskyddsläkare i Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

Manar till uppmärksamhet på symptom

Personer som kan ha varit kontakt med smittan kommer att kontaktas och, om de är mottagliga för mässling, uppmanas att var uppmärksamma på symptom fram till och med den 27 maj.

"Sjukdomssymptom som kan vara tidiga tecken på mässling, till exempel hög feber, förkylningssymptom, torrhosta och röda ögon", skriver Region Stockholm i ett pressmeddelande.

Vissa kommer också att erbjudas förebyggande behandling om det bedöms vara motiverat.

Personer som misstänker att de utsatts för smitta uppmanas att ringa 1177 innan de uppsöker vård.

Fakta mässling

De som har haft mässling har ett livslångt skydd.

Barn vaccineras mot mässling genom barnvaccinationsprogrammet och täckningen i Stockholms län är över 96%.

Den som är osäker på sitt skydd kan rådgöra med sin vårdcentral eller en vaccinationsmottagning.

De flesta som är födda före 1960 har haft mässlingen och kan inte bli smittade. Personer som är födda 1960-1980 kan ha större risk medan personer födda efter 1980 i allmänhet har fullgott skydd.

Eftersom mässling är mycket smittsamt ska man alltid ringa först till vårdmottagningen i stället för att åka direkt dit. Den som behöver träffa en läkare kan då gå direkt till ett undersökningsrum, och därmed undvika att smitta andra. Det gäller också för sjuka barn.

Vuxna som behöver komplettera sitt skydd vänder sig till sin vårdcentral eller vaccinationsmottagning.

1177 Vårdguiden ger råd om mässling och vaccination på telefonnummer 1177 eller på 1177.se

Källa: Region Stockholm