Renare vatten. En stor pråm förbättrar vattenkvalitén vid Trehörningen. Foto: Jeanette van den Bos

Nytt försök att rena Trehörningens vatten

I många år har vattenkvalitén i Trehörningen varit under all kritik. Nu pågår ett projekt att få bort övergödningen i sjön.

  • Publicerad 12:08, 3 sep 2020

– Vår långsiktiga målsättning är att kunna anlägga en badplats här, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd med ansvar för miljöfrågor i Huddinge kommun.

Att Trehörningens vatten är skitigt är långt ifrån någon nyhet. Backar man bandet till 1960-talet ser man att avloppsvatten då fick rinna rakt ner i sjön. Även om så inte är fallet nu finns problemen med den dåliga vattenkvalitén kvar. Bland annat på grund av dagvattentillförsel. Halterna av fosfor slår i taket och Trehörningen är en sjö som, mer än någon annan sjö, lyser rött utifrån EU:s vattendirektiv.

– Det här är den sjö i hela Stockholmsområdet vi har mest problem med. Det är inte vilken sjö som helst. Det är mycket befogat att vi gör en satsning här, säger Christian Ottosson.

Renar med aluminium

I veckorna har en pråm åkt runt på Trehörningen och sprutat ner en aluminiumlösning i vattnet. Aluminium binder fosfor och sjunker ner och lägger sig på Trehörningens botten. En liknande satsning gjordes i sjön Orlången förra året.

– Det här är en beprövad metod som verkligen fungerar. Vattnet blir klarare och när allt fosfor binds upp av aluminiumet blir det mindre övergödning, säger Christian Ottosson.

Vill se badplats

Reningsarbetet kostar 3,2 miljoner kronor och har pågått i cirka två veckor.

– Det här är en viktig och bra insats, ur flera perspektiv. Dels blir sjön renare, dels rinner Trehörningen vidare ut i Östersjön så även där gör detta en skillnad, säger Christian Ottosson av avslutar:

– I dag finns det inga kommunala badplatser i Trehörningen. Jag har en vision om att anlägga en kommunal badplats här de kommande tio åren.

Jag har en vision om att anlägga en
kommunal badplats här.

Foto: Jeanette van den Bos