GAMMALT OCH NYTT. Tidigare förslag till vänster och en ny illustration av det senaste förslaget till höger. Foto: Rexplus arkitektbyrå/Ateljé Nord

Nytt försök för omstridda taklägenheter på Kungsholmen

Från 17 till 14 nya taklyor. De omstridda planerna för att bygga på ett funkishus i Kristienberg fortsätter. Nu har en ny bygglovsansökan har lämnats in.

  • Publicerad 13:33, 26 okt 2018

Det har varit många turer för det Björn Hedwall-ritade huset på Levertinsgatan under de fem år som  GGB Properties tillsammans med  bostadsrättsföreningen Kristinebergs Strand har försökt att bygga på med nya taklyor.

Senaste försöket stupade i mark- och mijödomstolen, sedan bland annat grannar överklagat.

Då var det oklart om det skulle bli ett nytt försök. Dessutom gick en av delägarna GGB Properties, Axxonen, i konkurs i somras vilket också gjorde framtiden för projektet oklar.

Locket på om kritiserade taklyor i Krillan

Men nu har nya bygglovsansökningar lämnats in till stadsbyggnadskontoret.

"Subtilis" kallas det nya förslaget enligt en ny studie som gjorts och genom bland annat putsade tegel-ytterväggar är tanken att påbyggnaden ska smälta in bättre med befintliga fasaden. Dessutom innebär förslaget lite mer indrag och nivåskillnader för en mer ”försiktig påbyggnad”, heter det i ansökan. Antalet bostäder har också minskats från 17 till 14.

Domstol stoppar omstridda taklyor på Kungsholmen

Stadsbyggnadskontoret ska nu säga ja eller nej till förslaget.

GGB Properties vill enbart kommentera den nya ansökan via mail men påpekar att de har fått bygglov av staden tidigare, det är länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen som stoppat tidigare förslag. Därför har man nu, enligt bolaget gjort en ”djupare arkitektonisk och kulturhistorisk grundanalys” och ändrat gestaltningen.

”Vi tycker det är en mycket vacker påbyggnad som ger många nya bostäder i ett attraktivt och kollektivtrafiknära område och som dessutom inte tar någon ”ny” mark i anspråk.”, skriver GGB Properties Per Burewall i ett mail.