Här är innergården där fastighetsägaren Probitas vill bygga ett nytt femvåningarshus. Foto: Stockholms stad

Nytt försök med omstritt gårdshus i Vasastan

Planerna på ett nytt gårdshus med 25 hyresrätter ska upp på politikernas bord på nytt.

  • Publicerad 19:00, 16 okt 2019

Det är Probitas, som ägs av Immanuelskyrkans församling, som vill bygga 25 nya hyresrätter (mellan 36 och 58 kvadratmeter) genom ett hus på innergården i kvarteret Nebulosan, vid Dalagatan/Västmannagatan. Huset är tänkt att vara fem våningar högt och format som en kub.

Inget beslut om omstritt gårdshus i Vasastan

Planerna har mött kritik från såväl boende i intilliggande fastigheter som föräldrar till barn på förskolan i kvarteret som använder gården. Stadsmuseet och Skönhetsrådet har också sagt nej till tidigare förslag.

Men nu försöker staden på nytt. Efter att ha bordlagt ärendet flera gånger under förra hösten skickade den då nya grönblåa majoriteten i stadsbyggnadsnämnden tillbaka ärendet till tjänstemännen i november. De ville bland annat att en flytt av det planerade huset skulle utredas som ett sätt att minska påverkan på omgivningen.

Nu är ett nytt förslag ute på granskning eftersom det omarbetats sedan tidigare. Där har gårdshuset flyttas cirka 2,6 meter söderut, enligt stadsbyggnadskontoret.

"Den ljuspåverkan som planförslaget medför för några lägenheter bedöms inte så omfattande att det innebär en betydande olägenhet i lagens mening", skriver stadsbyggnadskontoret bland annat.

De befintliga husen inom fastigheterna ska ska också skyddas genom bland annat rivningsförbud och andra bestämmelser kring ombyggnad.

Granskningen pågår till den 23 oktober. I december ska politikerna ta ställning till det nya förslaget.