Skiss. Miljöbild som visar tillbyggnadens inpassning mellan gathuset till vänster i bild och gårdshuset till höger i bild. Foto: Nordisk Kombination Arkitekter

Nytt gårdshus planeras i Vasastan

En ny gårdsbyggnad i fem våningar föreslås på innergården i fastigheten som ligger i korsningen Döbelnsgatan/Kungstensgatan. Det skulle ge ett tillskott på fem bostäder.

  • Publicerad 11:38, 26 feb 2020

På innergården till en fastighet som ligger i korsningen Döbelnsgatan/Kungstensgatan föreslås ett nytt gårdshus, fastighetsägare är Stenhaga. Fram till och med 1970-talet fanns det där en tillbyggnad i anslutning till gathuset.

Fastigheten är grönklassad enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering, vilket innebär att den är av särskilt värde ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt.

Gårdsgrupp mobiliserar mot husbygge – igen

Den byggnad som nu planeras ska i sin utformning anpassas efter det befintliga gathuset i fasadmaterial, fönstersättning och färg. Tanken är att den ska rymma fem lägenheter, fyra mindre och en större som byggs ihop med befintlig lägenhet i gathuset. Varje våning utgörs av en lägenhet med samma takhöjd som lägenheterna i gathuset.

Enligt tidsplanen skulle en detaljplan kunna antas i augusti i år.