Sibyllegatan. Synagogan Adat Jeschurun är nu ett steg närmare en fast adress på Östermalm. Foto: Johann Bernövall

Nytt hopp för ny synagoga på Östermalm

Stadsbyggnadskontoret sa nej till en synagoga på Sibyllegatan 33 då det stred mot fastighetens detaljplan. Nu visar det sig att beslutet byggde på en missuppfattning. På torsdag ska ärendet upp i stadsbyggnadsnämnden igen.

  • Publicerad 17:24, 11 feb 2019

Synagogan Adat Jeschurun startade sin verksamhet på Linnégatan 20 redan 1940 har sedan dess inrymts i ett flertal olika lokaler, senast i Judiska Församlingens hus.

I maj 2018 föreslogs att en mattbutik på Sibyllegatan 33 skulle göras om till en ny permanent synagoga. Förslaget fick dock nej av tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret då det stred mot detaljplanen för fastigheten.

Nu visar det sig att avslaget berodde på ett missförstånd.

– Den var registrerad på fastigheten Kejaren 17 men det har framkommit att den här delen av fastigheten gäller Kejaren 20. Den var felregistrerad, säger Mary Tjernström, bygglovshandläggare på stadsbyggnadskontoret.

Här kan Stockholm få ny synagoga

Anledningen till förvirringen är att fastigheten har en så kallad tredimensionell fastighetsindelning. Det innebär att samma byggnad är uppdelad på till exempel olika byggnadsplan.

I och med att misstaget upptäckts har en ny bedömning gjorts och ärendet ska upp i stadsbyggnadsnämnden nu på torsdag.

– Om nämnden godkänner förslaget på torsdag behövs ytterligare ett beslut om startbesked. Då ska man titta på andra delar, som till exempel brandsäkerhet, säger Mary Tjernström.