Spånga står inför flera förändringar. Till vänster: Det planerade kvarteret vid Spångaviadukten, till höger: ett av kvarteren i Bromstensstadens andra etapp. Foto: Brunnberg och Forshed/Anna Rönnqvist

Nytt nätverk i Spånga kräver mer info om nybyggen

Spånga behöver en plan för hur området ska utvecklas i framtiden – med bostäder, bilvägar och kollektivtrafik. Det kräver en grupp Spångabor, som nu ordnar ett öppet möte på temat. Politiker, tjänstemän och byggföretag kommer att vara på plats.

  • Publicerad 16:54, 14 maj 2019

– Vi vill att det sker en långsiktig planering av vad som ska hända i Spångas centrala delar. Nu finns det ingen samordning. Ett företag pekar på ett område de vill bebygga och så får de det, säger Bengt Etzler, en av initiativtagarna till uppropet "För Spångas framtid".

Han är aktiv i Spånga hembyggdsgille, har tidigare varit ordförande för Solhems villaägareförening och har ett yrkesliv som arkitekt och forskare bakom sig.

Han och de andra i gruppen vill ha mer information från Stockholms stad om planerade förändringar och exploateringar i stadsdelen för att därmed få större möjlighet att påverka.

Startade namninsamling

Idén föddes i samband med att de drog igång en namninsamling emot två flerbostadshus, som planerades i Antons backe mitt emot Svandammen. Det projektet stoppas tidigare i vår, då hade över 1000 underskrifter lämnats in mot bygget.

Men Bengt Etzler säger bestämt att gruppens syfte inte är att stoppa all exploatering i Spånga.

– Vi har inga synpunkter på att Bromstensstaden byggs. Men generellt är det märkligt att mantrat "högt och tätt" styr byggandet, utan att hänsyn tas till omgivningen, kollektivtrafiken och med tanke om god kvalitet, säger Bengt Etzler.

Ett stort problem är, enligt gruppen, att markanvisningar, alltså att till exempel ett byggbolag får tjing på att få bygga på en bit mark, sker innan själva planarbetet startar, då man beslutar vad och hur det ska byggas.

– På det här sättet hinner processen gå ganska långt innan vi boende får möjlighet att tycka till. Vi vill ha en form av områdesplan om hur staden tänker sig Spångas utveckling. Och till att börja med vill vi bli informerade om de projekt som nu är på gång, säger Bengt Etzler.

Därför ordnar gruppen ett möte öppet för alla Spångabor, på tisdag nästa vecka i Spångafolkan. De har även bjudit in tjänstemän från stadsbyggnadskontoret, stadsdelsdirektören, byggbolaget SSM, som står bakom flera kommande byggen i Spånga samt politiker, både lokala och från stadsbyggnadsnämnden.

– De flesta lokalpolitiker kommer. Och även Dennis Wedin, säger Bengt Etzler.

Dennis Wedin (M) är bostads- och fastighetsborgarråd, dessutom Spångabo som tidigare suttit i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

– Det är verkligen kul med lokalt engagemang kring hur Spånga utvecklas. Jag ser mötet som ett tillfälle att att lyssna in tankar och idéer kring hur vårt område kan bli bättre, något som den grönblåa majoriteten också arbetar mycket med, kommenterar han i ett sms till SpångaDirekt.

Vill du komma?

Vad? Mötet ska handla om de byggplaner som är på gång i Spånga, eller som nu ligger i startrgroparna. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till tjänstemän och politiker och att diskutera.

När? Tisdag 21 maj klockan 18.30.

Var? I Spångafolkan.

Hur? Ingen föranmälan, gratis inträde.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt