MISSNÖJD. Politikerna har tappat kontakten med människor som bor i Solna, säger Lars–Ove Löf. Foto: Leif Oldenburg

Nytt parti utmanar de styrande

Ett nytt lokalt parti siktar på att slå sig in i Solnapolitiken. Partiet registreras inom kort och har representanter från fyra stadsdelar i Solna.

  • Publicerad 17:21, 9 okt 2016

Solnaborna måste få ha kvar sina gröna lungor.

Tankarna på ett nytt parti har diskuterats en längre tid på möten och i sociala medier.

– Vi har sett hur missnöjet bara har vuxit. Politikerna i stadshuset har tappat kontakten med människorna  som bor här i Solna, säger Lars–Ove Löf, en av initiativtagarna.

Flera personer som har arbetat med partiet i inledningsskedet har även varit aktiva inom Nätverket Rädda Råstasjön. Efter flera års kamp lyckades aktionsgruppen få rätt i mark– och miljööverdomstolen. Planerna på cirka 700 bostäder vid sjön stoppades.

– Några har varit med i Rädda Råstasjön, men inte alla. Den kampen visade att en grupp engagerade människor faktiskt kan få rätt, säger Lars-Ove Löf.

Själv är han född och uppvuxen i Råsunda men bor numera i Huvudsta. I den grupp som har arbetat med det nya partiet finns även personer från Råsunda, Järvastaden och Frösunda. De lokala frågorna varierar.

– Folket som bor i Järvastaden vill till exempel framför allt ha en ordentlig framförhållning när det gäller förskolor och skolor, säger Lars–Ove Löf.

Han är även kritisk till hur Solnas ekonomi sköts och är inte främmande för en skattehöjning.

– Alliansen fortsätter att sälja ut byggrätter för att hålla skatten oförändrad. Men en dag kommer varje kvadratmeter byggbar mark att ta slut. Solnaborna måste få ha kvar sina gröna lungor. Nu satsar Alliansen ynkliga två miljoner på cyklismen. Med en skattehöjning på bara tre öre kunde man ha höjt den summan till 20 miljoner.

I dag sitter det lokala Bergshamrapartiet på ett mandat i kommunfullmäktige. Partiet fick sitt mandat tack vare det starka stödet i Bergshamra.

– Bergshamrapartiet har gjort ett jättebra jobb för sin stadsdel. Det nya partiet kommer att driva viktiga lokala frågor i hela kommunen. Vi tar gärna emot synpunkter från Solnaborna, säger Lars-Ove Löf.

I kommunvalet 2018 gäller nya bestämmelser för Solna. Ett parti måste då få minst tre procent av rösterna i hela kommunen för att ta sig in i fullmäktige, cirka 1 500 röster. I valet 2014 fick Bergshamrapartiet totalt 964 röster, vilket motsvarade 2,02 av rösterna. Samtliga röster utom nio kom från Solnas norra valkrets där Bergshamra ligger.

MER Plattformen

Några av punkterna i den plattform som är på väg att arbetas fram inom det nya partiet:

Större fokus på de små entreprenörernas möjligheter. I dag läggs för mycket fokus på storföretagen.

Mer fokus på bostäder, mindre på kontor och kommersiella lokaler.

Kommunen måste bli bättre på att värna och utveckla Solnas få natur- och grönområden.

Mer satsningar på gång- och cykeltrafik. Biltrafiken har fått för mycket resurser.

Bättre planering av skol- och förskoleplatser i närmiljön. Skola och förskola måste få mer resurser.

Det nya partiet har ännu inte registrerat ett namn. En hemsida är under uppbyggnad.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt