TRYGGA. Samtliga tillfrågade kände sig trygga under den tid de hade hjälp av hemgångsteamet Foto: Mostphotos

Nytt projekt ger tryggare hemkomst

Efter en längre sjukhusvistelse känner många äldre oro inför hemresan. Nu permanentas projektet ”Trygg hemgång”.

  • Publicerad 01:15, 25 jun 2019

Det här är ett bra sätt att ge äldre en trygg start efter sjukhusvistelsen.

Projektet startade i februari förra året. Syftet var att öka tryggheten för äldre Solnabor när det var dags att flytta hem efter en sjukhusvistelse. Teamet har bestått av fyra undersköterskor och hjälpen har inte varit tidsbestämd som hemtjänsten utan har styrts av behovet.

Sammanställningen för perioden april 2018-april 2019 visar att en undersköterska har vistats tillsammans med den äldre i hemmet i mellan två och fyra timmar per dag under den första veckan efter utskrivning. Totalt har 92 personer fått hjälp, merparten var över 80 år.

– Det kan handla om enkla vardagsgöromål som att fylla på kylskåpet eller ta hand om tvätten. Det här är ett bra sätt att ge äldre en trygg start efter sjukhusvistelsen, säger omsorgsnämndens ordförande Samuel Klippfalk (KD).

I en utvärdering med de personer som haft teamet svarar två procent att de kände sig trygga inför utskrivningen från sjukhuset. Under tiden med teamet var samtliga, 100 procent, trygga. Vid övergången till hemtjänst kände sig 93 procent trygga. Efter tre veckor med hemtjänst hade siffran stigit till 95 procent.

Kostnaden för teamet och projektet är budgeterad till 2,3 miljoner kronor under 2019. Liknande projekt finns i dag i 120 av landets 290 kommuner.

Samtliga partier i omsorgsnämnden var överens om att projektet ska permanentas.

Stockholm Direkt