Tätare kontakt. Stadsmissionens verksamhet för hemlösa ingår i ett nytt polisiärt samarbete på Kungsholmen. Här är chefen Anne Mackey tillsammans med Christer, som tittar förbi för en bit mat. Foto: Jannie Flodman

Nytt samarbete på Kungsholmen har skapat mer lugn kring hot spots för missbrukare

Fler poliser där missbrukare rör sig. Det lovar ordningsmakten Kungsholmsborna för 2019. Och de vill få till ett bättre samarbete mellan de lokala aktörer som jobbar med samhällets mest utsatta.

  • Publicerad 20:00, 10 jan 2019

Dagen börjar klockan 07.30 på Polhemsgatan. Då öppnar en av Kungsholmens tre metadonkliniker. I hela Stockholm finns bara sex, övriga ligger på Södermalm.

Upp till 70 patienter kommer hit dagligen för underhållsbehandling, alltså metadon eller buprenorfin för kuva sitt opiatberoende, oftast heroin. För de flesta är det en livslång behandling.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

– Det är alla olika sorters människor, från alla samhällsklasser, från 20 upp till 70 år. Dock mest män, cirka 70 procent, berättar sjuksköterskan Karin Henriksson.

Kliniken är en av många aktörer som ingår i ett nytt forum, ordnat av kommunpolis Peter Enell, som kallar dem för "missbruksinstitutioner". Alltså olika inrättningar – allmänna och privata – som jobbar med de på samhällets botten. Frälsningsarmén är till exempel en, sprututbytet på Sankt Görans en annan.

Ett första gemensamt möte är avbockat. Fler blir det. Det här ingår i polisens så kallade nya medborgarlöfte, som inkluderar att man ska synas mycket oftare med uniformer på just de här platserna. "Man vill inte skrämma upp folk som bor omkring i onödan", förklarar Enell. Men konstapeln vill ha koll: "Var vistas de här människorna, var tar man vägen efter att man besökt just den platsen, hur påverkar man området?"

Lysande kottar ska göra parken tryggare

Får metadon. På kliniken på Polhemsgatan är idag cirka 170 patienter inskrivna. Snittåldern är kring 40 år. Foto: Jannie Flodman

"Det är jättebra"

På kliniken är det sällan bråk. Det största problemet är drogförsäljning. Narkotikans entreprenörer dras dit det finns potentiella kunder, även de som de vill vara rena, och nästan varje helg noterar personalen handel utanför. Men polisens nya giv har redan börjat märkas då blåljusen den senaste tiden varit mer synliga på gatan. Att de patrullerar oftare kring kliniken skrämmer bort buset.

– Tidigare har vi fått ringa polisens växel som vem som helst. Nu har vi direktkontakt. Och att vi får kontakt med de andra som jobbar med samma målgrupp, att vi alla får koll på varandra och kan samarbeta, det är jättebra, säger biträdande enhetschefen Kicki Litmo, och hoppas att nätverkandet blir bestående.

Fler ordningsvakter sätts in på Kungsholmen

Högriskverksamhet

Sex kvarter bort, i slutet av Fleminggatan, har Stadsmissionen öppet för hemlösa herrar: mat, dusch, en säng, stöd om man vill ta sig på fötter. De tar emot upp emot 80 unika besök om dagen, många med ett aktivt missbruk, och ingår i det nya nätverkandet.

Chefen Anne Mackey har bara gott att säga om lokalpolisen, kontakten alltid varit tät, och hon välkomnar den nyöppnade dialogen med sina kollegor på ön: "Jättebra med samverkan, då kan man meddela om något i ens verksamhet ändras, så de andra vet att de får ett högre tryck".

Stadsmissionens verksamhet klassas som en högrisk – trots att det enligt henne sker få incidenter.

– Vi är måna om att vara ett självklart inslag på Kungsholmen. Och de flesta som kommer hit respekterar våra regler, som att inte sälja droger eller skräpa ner utanför, och tar ansvar. De väljer att sköta sig för att vi vill vara kvar här, säger Mackey.

DOKUMENT: Var ska stadens narkomaner få plats att byta sprutor?

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Kaffe och dusch. "Hit kommer allt från de som är här varje dag, till de som bor i en annan stad och bara råkar hamna här en enda gång", säger chefen Mackey. Foto: Jannie Flodman