Stationsnära. I det här området ska de nya husen byggas, nära till stationen. Foto: Vallentuna kommun/Google Maps

Nytt steg för bostäder i Lindholmen

Snart kan en detaljplan för nybygnationen i Lindholmen vinna laga kraft. I februari ska den upp för beslut i kommunfullmäktige, men när allt står klart är inte bestämt.

  • Publicerad 11:48, 18 jan 2019

I norra Lindholmen planeras det för nya bostäder.

2016 bestämde kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott att ett förslag till detaljplan för Lindholmen-Uppsäter skulle tas fram. Ett samråd skedde på hösten 2017, och nu förväntas en detaljplan vinna laga kraft under det första kvartalet 2019.

Nära till stationen

Området som ska bebyggas är privatägt och ligger ungefär 600 meter från Lindholmen station, och omfattar fastigheten Slumsta 1:14. Fyra parhus eller fem småhus kan uppföras, och en tillfart från Mörbytorpsvägen. Längs med Lindholmsvägen som ligger väster om planområdet ska en gång- och cykelväg anläggas.

Från början var det tänkt att fler bostäder skulle byggas, något som har ändrats nu.

– Det främsta skälet är att byggnaderna ska passa in i omgivande bebyggelse och få lagom stora tomter i linje med den fördjupade översiktsplanen för Norra Vallentuna och Lindholmen, skriver Beatrice Matsson, projektledare/mark- och exploateringsingenjör på kommunen, i ett mejl.

Detaljplanen är tänkt att tas upp på kommunfullmäktige den 11 februari. Exploatör av byggnationen är Lilla Mörby Fastighets AB.

När kan allt förväntas stå klart?

– Exploatörerna har meddelat att de inväntar att detaljplanen vinner laga kraft innan de börjar fundera på utvecklingen av marken, säger Beatrice Mattson.

Tillfart. Planområdet gränsar till Mörbytorpsvägen, där det ska bli en tillfart. Foto: Vallentuna kommun

Täby FC i final i Globen – för första gången

Nyheter "Det är fantastiskt roligt att motbevisa alla" Täby FC gjorde det omöjliga och slog oslagbara Iksu i sista semifinalmatchen i högsta ligan i innebandy. Nu väntar en tuff finalmatch.tisdag 23/4 17:08

Rasmus från Kårsta har Sveriges tredje snyggaste epa

Nyheter Vann pris på stor fordonsmässa När de snyggaste epa-traktorerna skulle utses på Skandinaviens största bil- och mc-show i helgen kom epan som Kårstabon Rasmus Åkerberg byggt på tredje plats.tisdag 23/4 16:38