En visionsbild som finns med i förslaget. Foto: Marx arkitektur AB

Nytt steg mot kulturcenter i Snösätra

Förslaget om att bygga ett kulturcenter i Snösätra har blivit en fråga för kommunfullmäktige. Det finns med i majoritetens budget för 2020.

  • Publicerad 16:28, 23 okt 2019

Tidningen har berättat tidigare om ett förslag som skickats till stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör om att bygga ett helt nytt kulturcenter i Snösätra. Bakom skrivelsen står ett gäng Söderortsbor, bland annat Victor Marx, som ligger bakom kulturhuset Cyklopen i Högdalen.

Idén är en plats där många aktiviteter ska rymmas: Konstateljéer, odlingsytor, second hand, utomhusscen, cykelverkstad, naturlekpark, grillplatser och skateboardhall för att nämna några.

De lokala politikerna som satt i majoritet då, i april 2018, tyckte att idén är intressant och värd att utredas vidare. Sedan dess har inte mycket hänt. Nu ligger ärendet som en post i majoritets budget i KF för 2020. Där nämns att ”E-Å-V stadsdelsnämnd ska i samråd med kulturnämnden och exploateringsnämnden utreda förutsättningarna för en kulturpark i Snösätra.”

– Detta är ett uppdrag som lagts på stadsdelen att utreda tillsammans med kulturnämnden och exploateringsnämnden under nästa år. Eftersom platsen är i behov av sanering och upprustning så behöver vi initialt titta på vad som kan göras i Snösätra. I dagsläget är det för tidigt att uttala sig om en eventuell budget. Vi vill utreda förutsättningarna för ett kulturcentrum och vad det skulle kunna tillföra området, säger stadens kulturborgarråd Jonas Naddebo, (C).

Tummen upp för stort kulturcenter i Snösätra