Foto: Mostphotos

Nytt vägnamn påminner om Knutbymordet

Huddinge kommun ska namnge samtliga gång- och cykelvägar i kommunen. Mamma Miastigen, Glada änkans stig, Spejarebron och Mästerbron är några exempel på alla namnförslag som Lantmäteriet nu har yttrat sig om.

  • Publicerad 14:30, 8 nov 2018

En av vägarna som Lantmäteriet invänder sig mot var Tirsastigen som är en väg i Skogås som ansluter till Edboskolan, enligt nyhetsbyrån Siren. I Lantmäteriets yttrande kan man läsa:

”Namnet rekommenderas ej. Lantmäteriet vill påminna om att namnet Tirsa i nyare tid främst förekommer i efterdyningarna till morddramat i Knutby, där den så kallade ’Tirsaprofetian’ offentliggjordes efter förhören med Helge Fossmo."

Tirsaprofetian var ett dokument som hittades i en av Knutbyförsamlingens datorer i samband med utredningen av mordet och mordförsöket som pastor Helge Fossmo senare dömdes för, vilket läkaren Rigmor Robèrt skrivit om i Dagens Medicin. I dokumentet hade den så kallade Kristibrud Åsa Waldau tecknat ner det hon menade var Jesus ord till henne.

Jesus ska bland annat ha sagt detta: "Jag är Konungarnas konung och du är himmelens drottning!"

Lennart Dehlin föreslår istället att döpa vägen till Edbostigen som anknyter till den närliggande Edboskolan.

Ska få fler att cykla

Namngivningen av gång- och cykelvägarna i kommunen är en del av en större satsning på att öka cyklandet i kommunen. Tunnlar och broar för fotgängare och cyklister ska också namnges.

Man vill också öka andelen kvinnonamn bland vägnamnen.