NEJ. Fastigheten i korsningen Fleminggatan/Wargentinsgatan får inte rivas. Foto: Per Brandt

Ödehus på Kungsholmen får inte rivas

Huset som stått mer eller mindre tomt vid Fleminggatan får inte rivas. Stadsbyggnadsnämnden avslog ansökan.

  • Publicerad 19:30, 26 mar 2020

I flera år har fastigheten i korsningen Fleminggatan/Wargentinsgatan, som byggdes i slutet av 1800-talet, stått så gott som tom. Enda hyresgästen på länge har varit en restaurang. Men nyligen ansökte ägaren, som ägt fastigheten sedan 2005, om rivning, något stadsbyggnadskontoret gav tummen ner för.

Ägare vill riva ödehus mitt på Kungsholmen

Det höga kulturhistoriska värdet, en påtaglig skada för riksintresset Stockholms innerstad, samt att sökanden inte angett varför huset ska rivas eller vad som ska ersätta byggnaden var några av skälen. Nu har stadsbyggnadsnämnden även sagt nej till till rivningsansökan.