Odenplan blir byggarbetsplats igen – såhär kan du påverka byggplanerna

Landstinget väljer att gå vidare med att bygga Odenplans nya tunnelbanestation bredvid den befintliga. Det innebär att torget grävs upp igen.

  • Publicerad 17:34, 3 dec 2015

Det snart nybyggda torget på Odenplan kommer att stå orört i ungefär två år, sedan börjar de stora arbetena med att bygga den nya tunnelbanestationen. Kring Gustaf Vasa kyrka, längs Karlbergsvägen och mitt på Odenplan kommer arbetet ske i öppna schakt.

– Allt kommer inte att grävas upp samtidigt, även om vi säkert måste göra vissa arbeten parallellt, säger Malin Harders, projektchef på Förvaltningen för utbyggd tunnelbana.

Byggnader inom 150 meter på varsin sida om tunneln kommer att inventeras, markförhållandena kartläggas och en riskanalys tas fram. Under byggtiden kommer vibrationer att mätas kontinuerligt och redan nu hålls informationsmöten med fastighetsägare och boende i närheten. Till och med den 15 januari pågår ett samråd och du kan tycka till om planerna.

– Vi är väldigt måna om att få in synpunkter. Tanken med samrådet som nu har börjat är att folk ska kunna se hur vi har tänkt bygga och uppmärksamma oss, till exempel om man har en butik vid Odenplan och ser att det finns en bättre lösning för att kunna ta emot varutransporter, säger Malin Harders.

Sådana nödvändiga transporter kommer att kunna genomföras men planen är att genomfartstrafiken stryps under byggtiden 2017-2022. Trafiklösningen är inte klar men fokus ligger på framkomlighet för cyklister, bussar och gående. Man kommer till exempel att fortfarande kunna röra över torget, vid sidan av stationsbyggnaden.

Kommer låta mer än riktvärdet

Under byggtiden kommer det att låta mer än riktvärdet 45 decibel i lägenheterna som drabbas hårdast men högst under fem månader i taget. Arbetena kommer att ske mellan 7 och 22.

– Inte alltid och hela tiden men det är inom den tidsramen det kan förekomma buller. Vi har anpassat tiderna efter folk som arbetar och är borta dagtid men för en del kommer bygget att upplevas som väldigt jobbigt, säger Malin Harders.

Folk som störs kommer dagtid att erbjudas tillfälliga lägenheter med tv, dusch, toalett och köksutrustning. I vissa fall kan det bli aktuellt dygnet runt.

Samrådsmöten

Onsdag den 9 december 15 – 19 i Solna bibliotek, Bibliotekstorget 12, Solna Centrum.

Torsdag den 10 december 15 – 19 på 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6.

Gul linje kommer inte att förlängas söderut. Det står definitivt klart när landstinget nu väljer att gå vidare med att bygga Odenplans nya tunnelbanestation bredvid den befintliga i stället för i ett djupare läge. Till och med den 15 januari vill FUT ha in allmänhetens synpunkter på byggprojektet. Mejla tbanaarenastaden@sll.se.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Här är grönblå ordern om "Fredhällsplanen"

Nyheter Beslut på exploateringsnämnden Nu är det officiellt. De grönblå har gett tjänstemännen i uppdrag att hitta en ny plats för "Fredhällsplanen".tisdag 11/12 17:22

Krogvärlden har fortfarande egna sjuka regler

Krönika JARNLO: Lyckan över att bli sedd förbyttes snabbt till ett hån "Idag får du ta del av dricksen, men det är verkligen bara en engångsgrej", sa hovmästaren.tisdag 11/12 16:56