Odenplan fylls av tusentals nya människor

15 000 fler ska upp på Odenplan från underjorden efter att Citybanan öppnat. Det blir mer trängsel men också mer liv. Såhär kommer torget att förändras i sommar.

  • Publicerad 14:00, 17 feb 2017

Enligt SL:s beräkningar kommer drygt 69 000 personer att passera torget på Odenplan via tunnelbanan/Citybanan efter den 10 juli när Citybanan öppnar, jämfört med 54 000 i dag.

Men några större förändringar redan då räknar varken SL, staden eller polisen med. De vill känna av läget först, hur Odenplan kommer att förändras.

– Busstrafiken är lätt att förändra på kort tid. Ser vi att någon linje får många fler resenärer kommer vi att se över det i efterhand. Det är svårare att bygga nya tunnelbaneuppgångar, säger Lovisa Åbom på SL:s presstjänst.

Även polisen kommer att följa utvecklingen på Odenplan, men ser inget som tyder på att platsen kommer att bli brottstyngd när den blir en större knutpunkt, som Centralen.

– Att det blir fler människor är inte lika med att det blir fler brott. Det finns flera platser i stadsdelen där det är ett intensivt flöde av människor och låg brottslighet. När allmänhet är ute på gator och torg kan det snarare bidra till en ökad trygghet och att platsen blir mer trivsam, säger Måns Gauffin, kommunpolis på Norrmalm och fortsätter:

– Vi har ett nära samarbete med alla inblandade aktörer, om vi får signaler att det uppstår problem kommer vi givetvis ta hand om det.

Med fler folk blir det också trängre. Framförallt på två ställen enligt en rapport från staden.

På morgonen vid buss fyras hållplats på Karlbergsvägen, på eftermiddagen vid övergångsstället på Odengatan mellan Norrtullsgatan och torget.

Förutom torghandel är ingenting spikat för Odenplan i sommar men staden öppnar upp för förslag, som till exempel pop-up lösningar. Foto: Maja Brand

För att lätta på trängseln planeras en gångtunnel med butiker som ska nås från hörnet Norrtullsgatan/Odengatan och biljetthallen på Odenplan. Men när den kan stå klar är oklart.

– Vi projekterar för en tunnel men inga politiska beslut är fattade, säger Anders Hellström på trafikkontoret.

Planen är även en kafébyggnad med servering på torget men den kommer inte heller på plats i sommar. De ändrade planerna för gula linjen har försenat det projektet.

– Det är en del utredningar som måste göras och det arbetet har påbörjats nu, säger Kajsa Ek på exploateringskontoret.

Men det blir inte bara mer trängsel på torget utan också mera liv. Inom kort kommer torghandel i gång. Det blir frukt, grönt och blommor. Allt är klart, och två handlare kommer att samsas på en 72 kvadratmeter stor yta i närheten av cykelgaraget så fort vädret tillåter.

Inget annat är spikat för Odenplan men staden öppnar upp för förslag, som till exempel pop-up lösningar.

– Vi har inget planerat men om det finns någon som har idéer så finns det ingenting som hindrar att man ansöker om att få göra något, säger Daniel Helldén (MP).

Citybanan invigs den 10 juli klockan 05.00 i år, samtidigt stänger Karlbergs station. Bygget av Citybanan har pågått sedan januari 2009. Foto: Maja Brand

Citybanan i siffror

90 000 väntas stiga av och på Citybanan på Odenplan varje dygn.

60 000 väntas stiga av och på tunnelbanan på Odenplan varje dygn.

Källa: Banverkets prognos från 2007.

Ett av de ställen där det väntas bli mycket trängsel är vid övergångsstället mellan Odenplan och Norrtullsgatan. Staden planerar en gångtunnel under marken, men det är oklart när den kan bli av. Foto: Maja Brand