Odenplan grävs upp igen när nya tunnelbanestationen byggs 2017

Odenplan kommer att grävas upp igen och en alm utanför Gustav Vasa kyrka försvinner när nya tunnelbanestationen byggs.

  • Publicerad 06:00, 22 sep 2015

I dag presenterar Förvaltningen för utbyggd tunnelbana en utredning med rekommenderade sträckor och stationsplaceringar för nya gula tunnelbanelinjen som ska gå från Odenplan till Arenastaden i Solna via Hagastaden. Tunnelbanestationen vid Odenplan föreslås placeras intill den nuvarande stationen för grön linje. Placeringen har kritiserats för att den omöjliggör en förlängning av gul linje söderut eftersom stationen ligger ytligt och husens källare står i vägen. Ett alternativ för att kunna förlänga linjen åt söderut vore att bygga stationen djupare ner i berget, något som man i utredningen kommit fram till skulle kosta cirka 400 miljoner kronor mer.

– Men vårt fokus är att så många som möjligt ska välja att ta gul linje. Om vi bygger stationen djupare kommer vi att förlora mellan 30 och 40 procent av resenärerna som skulle välja bort gula linjen på grund av de långa avstånden mellan stationen och ytan. Med en djupare station skulle varje resenär förlora cirka två och en halv minut. Det kanske inte är så mycket för en enskild person, men sammantaget blir det väldigt mycket tid, säger Malin Harders, projektchef på Förvaltningen för utbyggd tunnelbana.

Delar av Odenplan grävs upp igen

När den nya stationen byggs kommer delar av torget på Odenplan att grävas upp igen.

– Bygget måste ske med öppna schakt och kommer att märkas. Men vi tittar på arbetsmetoder och tider för att minimera störningar för boende och verksamheter. Till exempel kan man skärma av maskiner och välja att jobba dagtid där det finns många boende och nattetid där man vill undvika att störa verksamheter, säger Malin Harders.

Delar av Västmannagatan och Upplandsgatan kommer också att grävas upp och de som störs av arbetet dagtid kommer att erbjudas någon annanstans att vara. I vissa fall kan det vara aktuellt med förebyggande arbete, som fönsteråtgärder för att stänga ute bullret. Alla berörda fastigheter kommer att besiktigas innan byggstart och målet är att det inte ska låta mer än 45 decibel inomhus, vilket motsvarar ljudet från en modern diskmaskin. Men under delar av byggtiden och på delar av sträckan kommer det ändå att låta mer än så.

Kommer att erbjuda alternativa boenden

– I extremfall kommer vi att erbjuda alternativa boenden under delar av byggtiden, säger Malin Harders.

På Odenplan kommer träd behöva flyttas och en av almarna utanför Gustav Vasa kyrka försvinner helt.

– Det är ett måste för att få till den här lösningen, säger Malin Harders.

Gul linjes station kommer att kunna nås via befintliga entréer på Odenplan men också via en ny entré på Karlbergsvägen mot Västmannagatan, mittemot dagens uppgång.

I Hagastaden blir det fyra stationsnedgångar. Tre på Solnasidan i anslutning till sjukhuset och KI och en i det hus som till utseendet liknar det ett år gamla huset som står precis intill på Torsplan.

Tre nya stationer på gul linje

I Arenastaden i Solna kommer stationen att placeras med en uppgång mot Stjärntorget, nära Friends arena och den nya handelsplatsen Mall of Scandinavia. Sträckningen möjliggör att i framtiden bygga en ny station i Hagalunds industriområde, där Solna stad planerar nya bostäder.

– Vid större evenemang på Friends arena kommer man att kunna leda om tunnelbanetågen så att de åker vidare på grön linje till Centralen och Slussen, säger Malin Harders.

Den 3 november ska styrelsen i landstinget ta ställning till lokaliseringsutredningen som ligger till grund för det samråd som börjar i november. Planen är att byggstart med förberedande arbeten sker under 2016 och att de större arbetena sätter i gång 2017. 2022 beräknas den nya tunnelbanelinjen vara klar, men då är överklagandetid inte inräknad.

Trafikpåverkan och budget

Det mesta av det utsprängda berget kommer att fraktas bort med lastbil. Trafik nära arbetsplatserna kan tillfälligt behövs ledas om under byggtiden.

Gröna linjen kommer tidvis att påverkas med neddragningar eller avstängningar som kompenseras med ersättningstrafik.

Budgeten för gula linjen mellan Odenplan och Arenastaden är 4,1 miljarder kronor. Just nu är den något överskriden men Förvaltningen för utbyggd tunnelbana räknar med att kunna hålla sig till den.

– Vissa saker har kostat mer än vi har tänkt oss, men vi tittar på hur vi kan dra ner på kostnaderna, säger Malin Harders.

Samråd

Pågår mellan 23 november och 20 december.

Under planprocessen kan man när som helst skicka synpunkter till tbanaarenastaden@sll.se.

På Youtube kan du se landstingets film om tunnelbaneutbyggnaden.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.