De tolv glasen i Leif Bolters tekniktorn väger cirka 300 kilo styck. Foto: Erik SImander

Odenplans klassiska torn förfaller

Tejprester, smutsiga glasskivor och ständig affischering. "Tekniktornet" på Odenplan har förfallit, menar fler Vasastadsbor. Nu skissar SL på en räddningsplan.

  • Publicerad 15:49, 12 apr 2018

Varför låter man "tekniktornet" på Odenplan och bänkarna runt omkring det förfalla? Det skriver en läsare i ett mejl till Vi i Vasastan. Det mångfunktionella konstverket stod klart 2001 och var en del i upprustningen av Odenplan i början av 2000-talet.

I dag är glastornet fullt av affischer och gamla tejprester, bänkarna som omgärdar det ser ut att sjunga på sista versen.

– Jag tycker såklart att det är tråkigt att det har blivit såhär. Det har fallit mellan stolarna. Glaset har väl inte tvättats på 17 år och egentligen finns en massa belysning och en klocka i tornet som inte har fungerat på många år, säger Leif Bolter, konstnär och upphovsmakare till tornet.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

När han fick i uppgift att tillverka tornet var det många funktioner som skulle rymmas i det.

– När tunnelbanetågen kommer så knuffar de luft framför sig och den kommer ut genom tornet. Likadant med skämd lukt från toaletterna. Samtidigt sugs det in frisk luft, berättar Leif Bolter och fortsätter:

– Den fungerar också som nödutrymningsväg från tunnelbanan, kiosken och den elcentral som ligger därunder nu.

Bakom affischerna på tornet döljer sig en dörr där man ska kunna ta sig ut i en krissituation.

Claes Keisu på SL:s pressavdelning berättar att man tog över ansvaret för konstverket i december.

– Trafikförvaltningen har haft en dialog med Stockholms stad och erbjudit oss att ansvara för tornet eftersom gränssnittet mellan oss och staden har varit oklart i tidigare avtal, säger han och fortsätter:

– Vi saknar rutiner för att sköta om tornet så det ska vi ta fram. Det ser inte trevligt ut i dag. Problemet med affischer är att när man tar bort dem så sätts nya upp. Vi kanske behöver ha skötsel där varje dag, vi vill inte sätta upp staket.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Tanken är att tornet ska rustas nästa år. Konstnären Leif Bolter är glad över detta och är också helt emot ett staket.

– Absolut inte! Det skulle bli motsatsen till hur det var tänkt. Det ska vara en samlingsplats.