Ökad polisnärvaro i Botkyrka under hösten

Dödsskjutningen av den tolvåriga flickan i Norsborg har gjort att polisen storsatsar på att förbättra trygghetskänslan i Botkyrka.

  • Publicerad 13:53, 21 aug 2020

Förra veckan inledde polisen en satsning för att öka trygghetskänslan i området och förhindra eventuella hämndaktioner i svallvågorna av dödsskjutningen av den tolvåriga flickan i Norsborg i början av augusti.

Bubblar i området

Skjutningen klassas som en särskild händelse vilket ger polisen större resurser. Den insats som nu pågår går under namnet ”Operation Botvid”.

– Jag vet att det bubblar i området. Det är inte så konstigt. Den här tragiska händelsen har rört upp känslor och det är oroligt bland våra medborgare. Föräldrar är rädda för att låta sina barn vara ute och vet inte om de ska tillåta dem att vistas i våra centrum. Det gäller att vara lyhörda för den här oron, säger Martin Lazar, kommunpolis i Botkyrka.

Läs även: Norra Botkyrka sörjer sin förlorade dotter

Enligt honom anser många att dödsskjutningen passerade en ny gräns när det kommer till stök och kriminalitet. Men mitt i allt det hopplösa hoppas han att händelsen kan leda till en vändpunkt.

– Det är allas ansvar att skapa ett tryggare bostadsområde. Vi från polisen gör allt i vår makt, men förändringen börjar hos individen. Alla måste känna sig delaktiga om det ska bli en förändring. Gör vi det här tillsammans så kommer vi nå dit vi vill, säger han.

Särskilt prioriterat område

Botkyrka är sedan tidigare ett särskilt prioriterat område, som tidigare fått ökade resurser från polismyndigheten. Någon utökad personalstyrka är därför inte aktuellt, däremot ställer polisen om och inriktar sitt arbete på att vara ännu mer synliga på plats. Och detta är något som ska pågå under lång tid framöver.

– Vi riktar alla resurser vi har för att förstärka det lokala arbetet rejält. Vi ska vara närvarande, synliga, tillgängliga och inge trygghet. Vi lägger fokus på detta och prioriterar om för att verkligen synas mer ute på plats, säger Martin Lazar.

Förra veckan var ridande poliser på plats i Norsborg. Hästarna togs in i ett kontaktsökande syfte. Men just hästar kommer inte vara ett stående inslag.