Uppsagd. Sätra vårdcentrals hyreskontrakt går ut nästa år. Foto: Claudio Britos

Oklar framtid för Sätras vårdcentral

Nästa år tvingas Sätra vårdcentral flytta ur sina lokaler, efter att hyresvärden sagt upp kontraktet. Hur vårdcentralen ska ersättas är i nuläget oklart.

  • Publicerad 11:00, 8 aug 2019

Det är i nuläget oklart var Sätrabor som behöver sjukvård i framtiden ska vända sig. I september nästa år går nämligen Sätra vårdcentrals hyreskontrakt ut, sedan det sagts upp av hyresvärden.

– Just nu tittar vi på alla möjliga lösningar för att kunna fortsätta erbjuda vård till patienterna i Sätra, säger Marie Kristensson, kommunikatör på Region Stockholm.

Om det kommer handla om nya lokaler i Sätra eller om patienter kommer få vända sig till andra vårdcentraler i närheten kan hon i nuläget inte svara på.

– I dagsläget vet vi inte hur lösningen ser ut, men tack och lov så är det drygt ett år kvar så vi har tid på oss. Så fort vi vet och det finns ett beslut kommer vi förstås att informera våra patienter om det, säger Marie Kristensson.

Ska byggas om

Anledningen till att hyreskontraktet sägs upp är de stora ombyggnationer som just nu planeras för Sätra centrum och den intilliggande fastigheten som vårdcentralen ligger i.

– Vi har planer på att bygga ut och bygga till, det kommer bli stora förändringar i området. I samband med det har avtalet blivit uppsagt, säger Tomas Toll, vd på Greendoor som äger fastigheten.

Planen är att hela det gamla Sätra centrum ska rivas och ersättas av ett nytt centrum kring ett öppet torg, omringat av nya bostäder och lokaler för butiker, service och kultur. I höst väntas planerna gå upp för samråd.

– Skulle landstinget vilja ha en ny lokal i de nya fastigheterna finns alla möjligheter till det. Men det är upp till deras planeringsavdelning att bestämma hur de vill göra, säger Tomas Toll.

Skiss. Öppnare och tryggare med ett torg i mitten – så kan framtidens Sätra centrum se ut. Foto: Illustration: Ahnström & Pyk/Urban couture arkitekter

Rivningen av Sätra centrum

Sätra centrum invigdes den 16 maj 1965 och var då Stockholms första inomhusgalleria, inspirerat av USA:s inglasade gallerior.

Idag är centrumet slitet och upplevs av många som otryggt, bland annat på grund av den tillbyggnad som gjordes mitt i centrumet av den tidigare ägaren.

Planen nu är att riva hela centrumbyggnaden och ersätta den med ett öppet torg. Runt torget planeras fyra kvarter med cirka 415 nya bostäder, butiker och lokaler för kultur och service.

Start-PM:et för planerna fick grönt ljus i februari i år. I höst väntas detaljplanen gå ut på samråd.

Visa merVisa mindre