Hej då huset. Vännerna Walle, Petrus och Ludvig bor alla i Söderort och är trogna Peters park-besökare sedan gammalt. "Jag brukade gå hit när jag gick i förskolan", säger Ludvig. Foto: Alexander Kuronen

Oklart vad som sker efter parkrivning

Rivningen av parkleksbyggnaden i Peters park har väckt känslor bland Björkhagens invånare. Nu jobbar stadsdelen för att platsen huset stått på även fortsättningsvis blir för parkändamål.

  • Publicerad 13:57, 4 sep 2020

Arbetet med att demolera det utdömda huset inleddes häromveckan och ledde snabbt till upprörda utspel i den lokala Facebook-gruppen. På stadsdelsförvaltningen har man förståelse för att tilltaget gjort somliga ledsna.

– Många har en relation till parken och det som ägt rum där. Men huset är helt utdömt, det är inte möjligt att göra något åt det, säger avdelningschefen Karin Aleberg Lövgren.

Enligt henne uppmärksammades problemen med byggnaden i samband med att parken rustades upp, vilket skedde 2018. Såväl elstrul som vattenläckor konstaterades i 1950-talskåken.

– Det blev snabbt mögel i huset. När man besiktigade det konstaterades det att det inte går att restaurera, säger Aleberg Lövgren.

Rivningsarbetet beräknas vara utfört någon gång i september. Vad som ska hända med platsen därefter är ännu inte spikat.

Nytt skepp önskas

Stadsdelsnämndens ordförande Ewa Larsson (MP) anser dock att det är viktigt att ytan får förbli park och inte, som retoriskt exempel, plats för ett nytt höghus.

– Stadsdelsförvaltningen förhandlar just nu med exploateringskontoret om att stadsdelen ska kunna ta den marken i anspråk, säger hon och fortsätter:

– Sedan får vi se vad vi ska göra på platsen, men vi vill att det ska vara för parken. Vi har fått in en del synpunkter från dem som bor runtomkring.

15-åringarna Walle, Petrus och Ludvig brukar hänga i parken och har lite olika tankar om rivningen. Walle tycker att det är synd att huset måste försvinna; han ser det som ett minne från tiden före 2018 års upprustning.

– Förhoppningsvis får resten vara kvar, säger han.

Polaren Petrus väljer att se möjligheterna när nytt utrymme frigörs. Han tycker att parkrenoveringen 2018 var till både godo och ondo.

– Skeppet saknar jag, men rutschkanan har blivit bättre.

Vad skulle du vilja se på platsen för parkleksbyggnaden?

– Det vore trevligt med ett nytt skepp, eller någon annan struktur.