Oklart vem som ska betala för blöjor

Vem ska betala blöjorna på Danderyds förskolor? Skattebetalarna eller föräldrarna? En uppmärksammad dom har ställt saken på sin spets.

  • Publicerad 17:13, 8 okt 2019

Frågan har faktiskt drivits av en kommun – och kan i slutändan göra att flera av landets kommuner måste börja köpa in blöjor. Det var Värmdö kommun som upptäckte att en privat förskola inte höll barnen med blöjor. Föräldrarna fick ta med sig egna. Värmdö gav förskolan böter på 30 000 kronor.

Förskolan överklagade. Nu har både förvaltningsrätten och kammarrätten gett Värmdö kommun rätt, vilket P4Stockholm var först att berätta om.

I Danderyds kommun finns det 12 kommunala och 22 fristående förskolor. I dagsläget är det vårdnadshavarna själva som måste tillhandahålla blöjor på förskolorna.

Idag finns ingen praxis för hur skollagen ska tolkas när det gäller tillhandahållandet av just blöjor på förskolorna. Det gör att kommuner har tolkat lagen olika. Om domen – som gäller både privata och kommunala förskolor – vinner laga kraft innebär det att Danderyds kommun måste börja tillhandahålla blöjorna.

Men först ska det visa sig om domen ska prövas i Högsta förvaltningsdomstolen eller inte. I I höst väntas beslut om det tas.

Om det faller på kommunen innebär det en ökad kostnad.

– Det skulle bli en ökad kostnad för de kommunala förskolorna motsvarande inköp av blöjor. Samma sak gäller för de fristående förskolorna om de inte tillhandahåller blöjor idag, säger Lena Wallin, förskolechef på kommunen.

Har det förekommit klagomål om att förskolan inte håller med blöjor?

– Föräldrar som tidigare haft barn i till exempel Stockholm har reagerat på att det fungerar olika i olika kommuner (i Stockholm betalar kommunen, red:s anm). Vi har fått ett klagomål nyligen till förvaltningen, men de kommer nog främst direkt till förskolorna om föräldrarna har synpunkter på detta, säger Lena Wallin.

BLÖJOR.Danderyd har 12 kommunala och 22 fristående förskolor, och alla kan de bli tvungna att köpa in blöjor. Foto: Mostphotos

Stockholm Direkt